ประกาศรับสมัครนักเรียน!!! ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ม.ค. 2561 19:20โดยชาญวิช ปินะทาโน   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 20:53 ]

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่!!! ประจำปีการศึกษา 2561
#เรียนฟรี #มีที่พักฟรี #มีอาหารฟรี #มีเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแจกฟรี

#สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
### ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ###

#รายงานตัวเข้าเรียน
### วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ###

#กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน
#ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 
: ค่าประกันชีวิต 150 บาท
: ค่าประกันของเสียหาย 100 บาท

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
: งานวิชาการ 044-631883
: งานทั่วไป 044-632101
www.rpk51.ac.th


https://sites.google.com/a/htp.ac.th/rachpracha51/prk51/prakasrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9960%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/htp.ac.th/rachpracha51/prk51/prakasrabsmakhrnakreiynpracapikarsuksa2560/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9960%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99.jpgComments