หน้าแรก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นางกนกวลี กรเกศกมล

นางกนกวลี  กรเกศกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
gfmis
รู้จัก พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ

สารสนเทศกลุ่ม

กลุ่มบริหารทั่วไป
งบประมาณ


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook โรงเรียน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51  จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook งานอาชีพ :
งานอาชีพกิจกรรมโรงเรียน
                

                

                

        

ภาพกิจกรรม

Christmas Day 25 ธ.ค.60


ภาพกิจกรรมกีฬาสี 28-30 ต.ค.60


ภาพพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ร.9


ดูงานโครงการ School-BIRD 20-09-60


ลงนามถวายพระพรพระบรมราชิณีนาถ 10-08-60


Big Cleaning Day วันที่ 28-07-2560


พิธีถวายพระพร ร.10 วันที่ 27-7-60


พิธีพระราชทานสิ่งของ วันที่ 21-07-60


 
Comments