ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมE-Mail โรงเรียน  :  htp_school@hotmail.com , htpschool@htp.ac.th
    
E-Mail เว็บมาสเตอร์  :  webmaster@htp.ac.th
    
E-Mail ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  
    
หมายเลขโทรศัพท์  :  0-4439-1202

โทรสาร  :  0-4439-1201

Comments