ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


E-Mail โรงเรียน  :  htpschool@gmail.com , htpschool@htp.ac.th
E-Mail เว็บมาสเตอร์  :  webmaster@htp.ac.th
E-Mail ผู้อำนวยการโรงเรียน  : 
หมายเลขโทรศัพท์  :  0-4439-1202
โทรสาร  :  0-4439-1201

Comments