กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ส.ค. 2561 08:35 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ วันวิทยาศาสตร์-01.png กับ วันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 2561 08:35 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง วันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 2561 02:18 กิตติธัช สืบสุนทร อัปเดต htpnew61-44.jpg
20 ส.ค. 2561 02:18 กิตติธัช สืบสุนทร สร้าง พิธีมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
20 ส.ค. 2561 02:15 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ htpnew61-43.jpg กับ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3
20 ส.ค. 2561 02:15 กิตติธัช สืบสุนทร สร้าง กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3
20 ส.ค. 2561 02:11 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ htpnew61-42.jpg กับ กิจกรรมทำบุญอาคารอุตสาหกรรม และผ้าเพื่อการศึกษา
20 ส.ค. 2561 02:11 กิตติธัช สืบสุนทร สร้าง กิจกรรมทำบุญอาคารอุตสาหกรรม และผ้าเพื่อการศึกษา
20 ส.ค. 2561 02:02 กิตติธัช สืบสุนทร แก้ไข หน้าแรก
20 ส.ค. 2561 02:00 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ ศิลปะหัตถกรรม.jpg กับ หน้าแรก
13 ส.ค. 2561 21:42 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข พิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสัการะ
13 ส.ค. 2561 21:41 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ 12 สิงหาคม-01.png กับ Untitled Post
13 ส.ค. 2561 21:41 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง Untitled Post
13 ส.ค. 2561 20:51 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แก้ไข วันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. 2561 20:51 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง Untitled Post
13 ส.ค. 2561 20:51 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ วันแม่-01.png กับ Untitled Post
10 ส.ค. 2561 04:20 21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย แนบ วันแม่.jpg กับ วันแม่ 2561
10 ส.ค. 2561 04:20 21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย สร้าง วันแม่ 2561
9 ส.ค. 2561 00:37 กิตติธัช สืบสุนทร แก้ไข โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
9 ส.ค. 2561 00:36 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ htpnew61-40.jpg กับ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
8 ส.ค. 2561 21:24 กิตติธัช สืบสุนทร แนบ ประกวดพาน-01.png กับ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
8 ส.ค. 2561 21:24 กิตติธัช สืบสุนทร สร้าง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
8 ส.ค. 2561 07:28 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม แนบ ประกวดพาน-01.png กับ แข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
8 ส.ค. 2561 07:28 เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม สร้าง แข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา
3 ส.ค. 2561 06:17 กิตติธัช สืบสุนทร แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า