ประมวลภาพกิจกรรม

วันครู

โพสต์15 ม.ค. 2561 20:40โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 62 
โดยมีนายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้
ได้มีสถานศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาภายในเขตอำเภอห้วยแถลงเข้าร่วมกิจกรรม และ
รับมอบโล่เกียรติคุณแก่ ผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง ดีเด่น

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:42โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 4- 6 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และปวช.1 ได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:40โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 4- 6 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:38โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 4- 6 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ

โพสต์7 ม.ค. 2561 20:36โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 21:35 ]

    วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 
โดยนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
กิจกรรมครั้งนี้ได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดี พฤติกรรมดี กิจกรรมเด่น 
และได้มีการมอบจับฉลากมอบของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

กิจกรรมสังสรรค์

โพสต์29 ธ.ค. 2560 05:35โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ เนื่องในโอกาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เพื่อให้คณะครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ได้พบปะสังสรรค์ และผ่อนคลาย
ความเหนื่อยล้าในการทำงาน ภายในกิจกรรม ได้มีการจับฉลาก
ของขวัญ และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดอาหารเลี้ยงภายในงาน 

พิธีทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์5 ธ.ค. 2560 00:19โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชาคมารามในเวลา 07.00 น. 

ห้วยแถลงพิทยาคม Street Basketball ประจำปี 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2560 00:17โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สภานักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ได้จัดกิจกรรม “ห้วยแถลงพิทยาคม Street Basketball ประจำปี 2560”
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรเงรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


ร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

โพสต์27 พ.ย. 2560 23:21โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้ร่วม
บริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ภาคโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 174 ราย ได้โลหิตนวน 43,600 ซีซี


อบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โพสต์17 พ.ย. 2560 06:02โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 06:03 ]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับเกียรติจาก 
นางสุกัญญา แก้วมีค่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม และคณะครู
เป็นวิทยากรในการอบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระหว่างโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม กับโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

1-10 of 45