กิจกรรมเด่น/กิจกรรมใหม่


วันวิทยาศาสตร์

โพสต์20 ส.ค. 2561 08:34โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

   วันที่ 20 สิงหาคอม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศสาตร์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ภายในกิจกรรม
มีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล ฯลฯ 


พิธีมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์20 ส.ค. 2561 02:18โดยกิตติธัช สืบสุนทร


ภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน และทีมงานโสตฯ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3

โพสต์20 ส.ค. 2561 02:15โดยกิตติธัช สืบสุนทร


ภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน และทีมงานโสตฯ

กิจกรรมทำบุญอาคารอุตสาหกรรม และผ้าเพื่อการศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2561 02:11โดยกิตติธัช สืบสุนทร


ภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน และทีมงานโสตฯ

พิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสัการะ

โพสต์13 ส.ค. 2561 21:41โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 21:42 ]

   วันที่ 12 สิงหาคอม 2561 นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสัการะ นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และทำ
กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนอำเภอห้วยแถลง เข้า
ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำโดยนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าพิธี ณ หอ ประชุมพิมานทอง


วันแม่แห่งชาติ

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:50โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 20:51 ]

   วันที่ 10 สิงหาคอม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี
นายประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานในกิจกรรม เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวัน
เสร็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  


แข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา

โพสต์8 ส.ค. 2561 07:27โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

   วันที่ 5 สิงหาคอม 2561 นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้เข้าร่วม
แข่งขันประกวดพานเทียนพรรษา รุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
“เดอะมอลล์ นครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 

แห่เทียนพรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2561 01:56โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม

   วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประยงค์ ประทุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำเทียนพรรษาร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง และถวายเทียนพรรษายังวัดประชาคมาราม

โครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

โพสต์25 ก.ค. 2561 22:25โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 22:25 ]

   วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. 
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนบำเพ๊ญประโยชน์ โครงการจิตอาสา 
“เราทำดีด้วยหัวใจ” บริเวณโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และในชุมชนอำเภอห้วยแถลง


พิธีถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์25 ก.ค. 2561 21:20โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 21:21 ]

   วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
เป็นประธานในพิธีฯและมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลลากรทางการศึกษา และนักเรียนลงนามถวายพระพร
กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมพิมานทองโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


1-10 of 75