หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ I โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)


 • เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 #อนุบาลสตึกทูเดย์วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน และสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน ตลอดจนเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย โดยโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563#อนุบาลสตึก #เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน #โควิด19 #สพป_บร_4                                                                      
  ส่ง 24 มิ.ย. 2563 21:19 โดย ชาญวิช ปินะทาโน
 • รางวัลระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 #อนุบาลสตึกทูเดย์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 9 รายการ ดังนี้1. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.62. เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.33. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.34. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.35. เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.36. เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2563 19:30 โดย ชาญวิช ปินะทาโน
 • VTR งานเกษียณครู รร.อนุบาลสตึก สพป.บร.4 ปี 2562 ครูเนตรนภา  พิทยานันท์ครูสุภาวดี  ตรีเหราโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงยิ่ง
  ส่ง 30 ก.ย. 2562 20:55 โดย ชาญวิช ปินะทาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 #เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน #รับชุดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสตึก<<== วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ==>>เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ตามช่วงเวลาดังนี้+++ช่วงชั้นปฐมวัย(อนุบาล1-3) และ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เวลา 09.00 น.+++ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เวลา 13.00 น.#ให้ผู้ปกครองเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน มาด้วย เพื่อขอรับชุดนักเรียนและกางเกงวอมกับครูประจำชั้น#การแต่งกายของนักเรียน ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2563 20:45 โดย ชาญวิช ปินะทาโน
 • #ประกาศ กำหนดวันการปิด - เปิดภาคเรียน #ประกาศ แจ้งกำหนดวันการปิด - เปิดภาคเรียน#อนุบาลสตึก #ปิด_เปิดภาคเรียน #สพฟ_บร_4
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 21:06 โดย Chanwich Pinatano
 • ASEAN Thailand 2019 เราชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562ภายใต้คำขวัญ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"#อนุบาลสตึก #สพป_บร_4 #ประธานอาเซียนปี62
  ส่ง 27 ก.พ. 2562 23:24 โดย ชาญวิช ปินะทาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นางเพลินจิตร  นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน