...HOME...


" Welcome To CHEM FUNFUN " 


                       


                             https://www.google.co.th/search?hl=th&q=minion+hd&tbm=isch&tbs=simg:CAQSjAEaiQELEKjU2AQaAggLDAsQsIynCBpiCmAIAxIo4wbiBsYSuhLoBsUUxgbFEs0UuwLwPYcshiyVNY40_1jObPaUjlDWYNRowAoo97JIT5tJPFVZs6U_1rVNMKN9kyzPdQSIavlF5qcHBD5evvyBDqZF7dsJvLzgV2IAIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQKmI-gDA&sa=X&ved=0CBgQwg4oAGoVChMI_br4xIe6yAIVzRuOCh30zgg_&biw=1366&bih=640

    เว็บไซต์นี้นักเรียนสารมารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาเคมี  ม.ปลาย ได้ โดยจะมีการอัพเดตข้อมูล  และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะ ^^