หน้าแรก

https://drive.google.com/drive/folders/18PnHAeqlcrAozUHAFVLGMBySRqysaOVr?usp=sharing

https://sites.google.com/hs.ac.th/online-dp5/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

โรงเรียนต้นแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบ On-Line และ On-HandYouTube Video

https://drive.google.com/file/d/1czGog4mMvIAVp1qgczvvcW9QvxTIiQ4a/view?usp=sharinghttps://forms.gle/cvVwPM4xpGteudCh9

 

YouTube Video

สาธิตการวิธีการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 ผ่านคอมพิวเตอร์

 

YouTube Video

สาธิตการวิธีการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 ผ่านสมาร์ทโฟน

https://sites.google.com/hs.ac.th/line/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://datastudio.google.com/reporting/63945fa8-4f33-4b5d-a13b-1a01d8fe0148

https://sites.google.com/hs.ac.th/training/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceI_7o81vy_9l_wXOJgRQFHKKSeIVbtxC3LzFvABkjZ5kVcw/viewform

https://datastudio.google.com/reporting/6837b1f4-2038-49ae-97a0-651ad9300b54


https://datastudio.google.com/reporting/df642a6c-c3e2-4f6d-90dd-4ca88032279f
http://bit.ly/3cnU8xw 

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

YouTube Videoe-book O-Net

https://sites.google.com/a/hs.ac.th/wichakar/schedule


  

 • รายชื่อห้องเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ทำนวัตกรรมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563
  ส่ง 23 ส.ค. 2563 01:09 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
 • การสร้างนวัตกรรมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้1. ใบงานที่ 1 การออกแบบ/พัฒนานวัตกรรม2. รายละเอียดในการสร้างนวัตกรรมของแต่ละระดับชั้น3. รายละเอียดพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สามารถนำมาสร้างนวัตกรรมกำหนดการส่งงานและปฏิบัติกิจกรรม1. ส่งใบงานที่ 1 การออก/พัฒนานวัตกรรม ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 25632. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน ประกาศผลภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 3. สร้างชิ้นงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25634. จัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ***ศึกษารายละเอียเพิ่มเติม คลิกที่นี่***
  ส่ง 23 ส.ค. 2563 01:12 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
 • ผลการประเมินแบบสำรวจการเปิดภาคเรียนที่ 1 มาตรการโควิด รร.ทีปังกร    
  ส่ง 15 ก.ค. 2563 17:25 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
 • คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 11 มิ.ย. 2563 03:23 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
 • SAR ปีการศึกษา 2562 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2562
  ส่ง 11 มิ.ย. 2563 03:25 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
 • คู่มือโควิด 19 คู่มื่อการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  ส่ง 6 มิ.ย. 2563 01:46 โดย นายศราวุธ ศรีทัศยศ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6NWNmMTFjZWU4MTU0NzI3Nghttps://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6ODVjM2JhNGNlZjJhODUwhttps://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6NmE3YTI2YWM1NmRjMWU0NQhttps://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6NjA0NzA1YTc3N2RkYzI3NQhttps://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6Njk2MDk1MTMyNzIxMjhiOAhttps://docs.google.com/a/hs.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHMuYWMudGh8d2ljaGFrYXJ8Z3g6MjJiZjI5YzhiMzMzMWIwMw


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม » 
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »