Kế hoạch công tác tuần 8


Kế hoạch công tác tuần 07

đăng 23:20, 15 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:57, 21 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

24/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/9

Thứ Ba

Sáng

Dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (xe 16A-0810).

8h00

Hội trường A1 Trường Đại học Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng)

Chiều

Giao ban Quý IV năm 2018.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; giảng viên chính và tương đương trở lên; đ/c Đào Hải Yến

14h00

Phòng họp tại CS1

26/9

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/9

Thứ Năm

Sáng

1. Dự Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Theo Giấy triệu tập (xe 16A-0810).

7h30

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (số 2 Nguyễn Bình, Lê Chân, Hải Phòng)

2. Dự Khoá Tập huấn “Phương pháp xây dựng Quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước” (02 ngày 27 và 28/9/2018).

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động-Xã hội thuộc Bộ LĐTBXH

Hiệu trưởng, Kế toán trưởng (xe 16A-1059).

8h00

Nhà khách Quốc hội (số 27A Đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Chiều

 

 

 

 

 

28/9

Thứ Sáu

Sáng

Dự Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Tư vấn, hướng nghiệp trong trường cao đẳng, trường trung cấp (02 ngày 28 – 29/9/2018)

Tổng cục GDNN

Đoàn Cán bộ, giảng viên theo danh sách (xe 16A-0810).

 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (phố Cao Bang, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

Chiều

 

 

 

 

 

29/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 06

đăng 19:13, 9 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 00:42, 19 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

17/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/9

Thứ Ba

Sáng

Dự Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng năng mềm cho cán bộ, giáo viên (02 ngày 18 – 20/9/2018)

Tổng cục GDNN

Đoàn Cán bộ, giảng viên theo danh sách (xe 16A-0810).

 

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (số 184 Đường Quyết Thắng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

Chiều

 

 

 

 

 

19/9

Thứ Tư

Sáng

Dự Khai giảng năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (xe 16A-0810).

8h00’

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray)

Chiều

 

 

 

 

 

20/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Xét học bổng học kỳ II năm học 2017-2018.

Hiệu trưởng

BGH, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, CBVC các Phòng Đào tạo, CTHSSV và KH&KT (Đề nghị nghiên cứu trước tài liệu đã được gửi qua email ngày 19/9/2018 đến các thành viên dự họp).

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Họp Hội đồng Tốt nghiệp năm 2018 (Phiên 03)

Hiệu trưởng

BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn; CBVC các Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Khảo thí (Đề nghị nghiên cứu trước tài liệu đã được gửi qua email ngày 19/9/2018 đến các thành viên dự họp).

15h30

21/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 05

đăng 19:11, 9 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:00, 11 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

10/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/9

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

12/9

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

13/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-0810).

14h00

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng)

14/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ, tổng kết Đề án giải quyết tài liệu tồn đọng theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND thành phố và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ thành phố HP

Hiệu trưởng.

14h00

Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng)

15/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 04

đăng 06:47, 21 thg 8, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:12, 6 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

03/9

Thứ Hai

Sáng

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh 02/9/2018

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/9

Thứ Ba

Sáng

Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

BGH

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV có giờ làm việc, giờ lên lớp tại Cơ sở 1 từ đầu giờ buổi sáng thứ Ba, ngày 04/9/2018.

7h00

Cột Cờ tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

05/9

Thứ Tư

Sáng

Dự Khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT Tân Trào

Trường THPT Tân Trào

Hiệu trưởng (xe 16A-1059)

7h00

Cơ sở 2

Chiều

 

 

 

 

 

Tối

Dự liên hoan, giao lưu mừng Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 của Cục Hậu cần Quân khu 3

Cục Hậu cần QK3

BGH (xe 16A-0810)

18h30

Trung đoàn 653 (216 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng)

06/9

Thứ Năm

Sáng

Đại hội Hội Sinh viên nhà trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018–2020

BCH Hội SV

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2016-2018; Toàn thể HSSV.

8h00

Hội trường tại CS1

Chiều

Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

07/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

08/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               Kế hoạch công tác tuần 03

đăng 06:45, 21 thg 8, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 23:16, 15 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Bắt đầu năm học mới 2018-2019.  

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

27/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Giao ban tháng 9 năm 2018. Họp về công tác cán bộ

 

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn; đ/c Đào Hải Yến (Phòng TCHC chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban).

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

2. Họp về công tác cán bộ.

Hiệu trưởng

 BGH; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị (Phòng TCHC chuẩn bị nội dung, tài liệu).

15h30

Phòng họp tại Cơ sở 1

29/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/8

Thứ Năm

Sáng

1. Dự Họp Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng.

Trường CĐ Công nghiệp Hải Phòng-Trưởng Khối Thi đua

PHT Nguyễn Thành Long; Phó Chủ tịch công đoàn trường và Trưởng phòng TCHC (xe 16A-0810).

8h00

Trường CĐ Công nghiệp Hải Phòng (187 Tôn Đức Thắng, An Thái, An Dương, Hải Phòng)

2. Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Lê Đức Tân

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc.

8h00

Hội trường tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

31/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

01/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tối

Dự Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2018

UBND thành phố

PHT Nguyễn Thành Long (xe 16A-0810)

19h30

Khu Di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý học, huyện Vĩnh Bảo)

02/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 02

đăng 02:54, 16 thg 8, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 06:44, 21 thg 8, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Bắt đầu năm học mới 2018-2019.  

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

20/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/8

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị Tập huấn triển khai hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Sở LĐTB&XH Hải Phòng

Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8h00

Hội trường Cty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng (số 22, Lý Tự Trọng, Hải Phòng)

Chiều

Dự Hội nghị Tổng kết năm học, biểu dương, khen thưởng các đơn vị điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng

Sở GD&ĐT Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

13h30

Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp (số 53, Lạch Tray, Ngô Quyền, hải Phòng)

22/8

Thứ Tư

Sáng

Dự tập huấn một số điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (2 ngày 22 và 23/8/2018)

Sở Tài chính HP

Hiệu trưởng, Kế toán trưởng và đ/c Đinh Thị Làn

8h00

Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

23/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Thông qua Dự án của Nhà trường trình UBND thành phố Hải Phòng gửi Tổng cục GDNN về đầu tư ngành, nghề trọng điểm đối với các ngành Kế toán (trọng điểm khu vực ASEAN), Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (trọng điểm quốc gia) theo Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH; Công văn số 137/TCGDNN-BQL của Tổng cục GDNN; và các Công văn số 720/SLĐTBXH-DN và 2361/SLĐTBXH của Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng;

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng TCHC; các Khoa Công nghệ và Kế toán-Tài chính.

Ghi chú:

- Các khoa có ngành trọng điểm được phê duyệt chuẩn bị tài liệu trình ký (thông qua Trưởng phòng Đào tạo);

- Trưởng phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung để triển khai thực hiện Công văn số 2265/SLĐTBXH-DN ngày 06/8/2018 của Sở LĐTBXH (đã gửi qua email ngày 21/8/2018).

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

2. Triển khai thực hiện Công văn số 2265/SLĐTBXH-DN ngày 06/8/2018 của Sở LĐTBXH.

16h00

24/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2018-2019

đăng 01:37, 20 thg 7, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 20:52, 7 thg 8, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Bắt đầu năm học mới 2018-2019.  

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

13/8

Thứ Hai

Sáng

Toàn trường bắt đầu năm học mới 2018-2019.

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                


Kế hoạch công tác tuần 52

đăng 01:35, 20 thg 7, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:04, 6 thg 8, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Từ 09/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với nhà giáo).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Bố trí nghỉ phép năm 2018 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

06/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

07/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Giao ban tháng 8 năm 2018.

 

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn; đ/c Đào Hải Yến

15h00

08/8

Thứ Tư

Sáng

Dự Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện tự chủ trong nhà trường.

Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố

Phó  Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch công đoàn trường Nguyễn Thị Lụa và Trưởng phòng TCHC (xe 16A-1059).

8h00

Phòng họp tầng 2 Nhà A, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (187 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

09/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

12/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               Kế hoạch công tác tuần 51

đăng 01:34, 20 thg 7, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:33, 27 thg 7, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Từ 09/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với nhà giáo).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Bố trí nghỉ phép năm 2018 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

30/7

Thứ Hai

Sáng

Dự Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020

Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC (xe 16A-0810 và 16A-1059).

7h30

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An (số 148 Trần Thành Ngọ, Kiến An, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

31/7

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

01/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

02/8

Thứ Năm

Sáng

Dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới “Những vấn đề về Văn hoá – Con người trong bối cảnh hiện nay; xây dựng văn hoá nơi công sở” (1/2 ngày)

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố HP

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy thuộc quản lý của Đảng ủy Khối  (các xe 16A-1059 và 16A-0810).

8h00

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (số 2 Nguyễn Bình, Lê Chân, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

03/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                


Kế hoạch công tác tuần 50

đăng 01:33, 20 thg 7, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 18:25, 22 thg 7, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018;

Từ 09/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với nhà giáo).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Nghỉ hè năm học 2017-2018 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

Từ 16/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018: Bố trí nghỉ phép năm 2018 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

23/7

Thứ Hai

Sáng

Dự Hội nghị Công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP v/v bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

UBND thành phố Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

9h00

Trường Đại học Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, HP)

Chiều

Dự Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho Trường Đại học Hải Phòng.

Trường Đại học Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

14h00

24/7

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng

Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thành Long, đ/c Ngô Thị Mẫu Đơn (xe 16A-0810).

8h15

Hội trường tầng 7, Sở Tài chính Hải Phòng (số 10/15A Đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

25/7

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/7

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

29/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


1-10 of 332