Kế hoạch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 06

đăng 19:29, 10 thg 9, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Tiếp tục xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

18/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường  (Phiên 01).

Chủ tịch hội đồng

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng được kiện toàn theo Quyết định số 206/QĐ-CĐCĐHP ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng nhà trường (đề nghị nghiên cứu trước Phiếu bầu thi đua được gửi qua email ngày 17/9/2017).

14h00

Phòng họp tại CS1

19/9

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Xét học bổng học kỳ II năm học 2016-2017

Hiệu trưởng

BGH,Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, CBVC Phòng KH&KT và đ/c Nguyễn Văn Hiện, Phòng CTHSSV.

Đề nghị các đ/c trong thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu do Phòng ĐT chuẩn bị, được gửi qua email ngày 08/9/2017. Ý kiến góp ý cấn lập thành văn bản gửi về email caodang@hpcc.edu.vn hoặc gửi trực tiếp tại cuộc họp. Phòng TCKT rà soát việc thực hiện nghĩa vụ học phí đối với HSSV được đề nghị xét học bổng.

14h00

Phòng họp tại CS1

Họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường (Phiên 02).

Chủ tịch hội đồng

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng được kiện toàn theo Quyết định số 206/QĐ-CĐCĐHP ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng nhà trường.

15h00

Phòng họp tại CS1

20/9

Thứ Tư

Sáng

Dự sinh hoạt triển khai nhiệm vụ Dân quân tự vệ Quý III năm 2017

BCHQS quận Kiến An

Theo Thông báo số 647/TB-BCH ngày 14/9/2017 của BCHQS quận Kiến An (gửi qua email).

8h00

BCHQS quận Kiến An

Chiều

 

 

 

 

 

21/9

Thứ Năm

Sáng

Dự Khai giảng năm học 2017 – 2018 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (xe 16A-1059).

8h00’

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray)

Làm việc với Đoàn Khảo sát đầu tư của Hàn Quốc

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng các đơn vị: TCHC, ĐT, KH&KT, CTHSSV, TCKT (xe 16A-1059, 16A-0810 đón khách, đưa khách tham quan các cơ sở của Nhà trường)

9h00

Phòng họp tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

22/9

Thứ Sáu

Sáng

Làm việc với Đoàn Khảo sát đầu tư của Hàn Quốc

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng các đơn vị: TCHC, ĐT, KH&KT, CTHSSV, TCKT (xe 16A-1059, 16A-0810 đón khách, đưa khách tham quan các cơ sở của Nhà trường)

9h00

Phòng họp tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

23/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

24/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 05

đăng 00:19, 5 thg 9, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 17:18, 14 thg 9, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Tiếp tục xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

11/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp cán bộ chủ chốt nhà trường lấy ý kiến về:

1.  Dự thảo Quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo;

2.  Phương án bố trí, sắp xếp lại một số Vị trí việc làm nhằm sử dụng tối ưu số người làm việc được giao và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1912/SNV-CCVC ngày 25/8/2017 của Sở Nội vụ v/v ký kết và thực hiện chế độ tiền lương đối với hợp đồng lao động;

3. Triển khai việc xây dựng kế hoạch công tác năm học 2017-2018 đối với các đơn vị trực thuộc.

Hiệu trưởng

BGH, BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng ban Ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Tổ trưởng, Trưởng bộ môn; chuyên viên Phòng TCHC.

Đề nghị các đ/c trong thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu gửi qua email. Ý kiến góp ý cấn lập thành văn bản gửi về email caodang@hpcc.edu.vn trước ngày họp hoặc gửi trực tiếp cho Trưởng phòng TCHC tại cuộc họp.

14h00

Phòng họp tại CS1

12/9

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

13/9

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/9

Chủ Nhật

Sáng

Thi Chứng chỉ Tiếng Anh

Hội đồng Thi

Ban Coi thi

07h15

Cơ sở 1

Chiều

Thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội đồng thi theo Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

13h30

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 04

đăng 17:41, 24 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:58, 5 thg 9, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Tiếp tục xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

04/9

Thứ Hai

Sáng

Nghỉ bù Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017): CBVC và HSSV toàn Trường nghỉ cả ngày

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/9

Thứ Ba

Sáng

Dự Khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THPT Tân Trào

Trường THPT Tân Trào

Hiệu trưởng (xe 16A-1059)

7h00

Cơ sở 2

Chiều

 

 

 

 

 

06/9

Thứ Tư

Sáng

Sở Nội vụ thẩm định Đề án Vị trí việc làm năm 2017 của Nhà trường.

Sở Nội vụ Hải Phòng

Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC và đ/c Đào Hải Yến (xe 16A-1059).

8h00

Sở Nội vụ Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

07/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Khối thi đua các phòng tổng kết năm học 2016-2017

Đơn vị Trưởng khối

Trưởng đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

14h00

Phòng họp tại CS1

08/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Khối thi đua các khoa tổng kết năm học 2016-2017

Đơn vị Trưởng khối

Trưởng đơn vị, Tổ trưởng công đoàn

14h00

Phòng họp tại CS1

09/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 03

đăng 17:40, 24 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 07:39, 30 thg 8, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

Tiếp tục xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

28/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

29/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Giao ban tháng 9/2017:

1. Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính;

2. Thông báo kết quả công tác tháng 8/2017, rà soát, bổ sung kế hoạch công tác tháng 9/2017;

3. Triển khai việc xây dựng Kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 trong Toàn Trường đối với các đơn vị và cá nhân từng CBVC.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; giảng viên chính và tương đương trở lên; đ/c Đào Hải Yến. (đề nghị các đ/c nghiên cứu trước tài liệu gửi qua email; Nhà trường sẽ không in, phát tài liệu tại Hội nghị).

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

Tối

Dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ VIII năm 2017.

UBND thành phố Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

20h00

Nhà Thi đấu đa năng Khu Liên hợp Thể thao thành phố Hải Phòng (km số 9, đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, HP)

30/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Triển khaii vận hành phần mềm Văn phòng điện tử theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng

Hiệu trưởng

BGH, CBVC các phòng và Trung tâm Phát triển Đào tạo; Trưởng, phó các khoa, Trung tâm; Tổ trưởng, Trưởng bộ môn và đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai (Khoa Cơ bản)..

15h00

Phòng họp tại CS1

31/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

01/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tối

Dự Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2017

UBND thành phố

PHT Nguyễn Thành Long (xe 16A-1059)

19h30

Khu Di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý học, huyện Vĩnh Bảo)

02/9

Thứ  Bẩy

Sáng

72 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017): Nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 04/9/2017

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

03/9

Chủ Nhật

Sáng

Thi Chứng chỉ Tiếng Anh

Hội đồng Thi

Ban Coi thi

07h15

Cơ sở 1

Chiều

Thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội đồng thi theo Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

13h30

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 02

đăng 20:36, 10 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 07:41, 22 thg 8, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

2. Năm học mới 2017–2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

21/8

Thứ Hai

Sáng

Sở Nội vụ thẩm định Đề án Vị trí việc làm năm 2017 của Nhà trường.

Sở Nội vụ Hải Phòng

Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC (xe 16A-1059).

8h00

Sở Nội vụ Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

22/8

Thứ Ba

Sáng

1. Dự Hội nghị báo cáo viên cập nhật kiến thức mới về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố HP

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy thuộc quản lý của Đảng ủy Khối  (xe 16A-0810).

8h00

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

2. Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng

Trường CĐ Hàng hải I – Đơn vị Trưởng khối Thi đua

Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn và Thường trực thi đua (xe 16A-1059).

8h00

Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A1 – Trường CĐ Hàng hải I

Chiều

Nghiệm thu công trình sửa chữa, cải tạo Nhà A tại Cơ sở 1

BGH

BGH, Trưởng các Phòng Cơ sở vật chất và Thư viện, Tổ chức – Hành chính, Tài chính – Kế toán; các đ/c Đoàn Văn thông, Phạm Văn Khanh và Nguyễn Văn Nam.

16h00

Nhà A tại Cơ sở 1

23/8

Thứ Tư

Sáng

1. Dự Hội nghị Tổng kết năm học, biểu dương, khen thưởng các đơn vị điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngành GD&ĐT Hải Phòng

Sở GD&ĐT Hải Phòng

Hiệu trưởng.

8h00

Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng (số 16, Hoàng Diệu)

2. Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 (2 ngày, ngày 23 và 24/8/2017).

Hội đồng GDQP&AN quận Kiến An

Danh sách theo Quyết định số 355/QĐ-CĐCĐHP ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng nhà trường, được gửi qua email ngày 11/8/2017 đến toàn thể CBVC (giảng viên có giờ lên lớp thì lên lớp theo Thời khóa biểu, nếu Thời khóa biểu trùng với giờ học của Lớp Bồi dưỡng)

8h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Chiều

 

 

 

 

 

24/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/8

Thứ Sáu

Sáng

Đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Nhà trường (cả ngày)

Công ty BVQA

BGH; Trưởng, Phó và cán bộ, viên chức các đơn vị; Tổ trưởng, Trưởng bộ môn.

8h00

Phòng họp tại CS1 và tại các đơn vị trực thuộc

Chiều

 

 

 

 

 

26/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/8

Chủ Nhật

Sáng

Thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội đồng thi theo Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

8h30

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Chiều

Thi Chứng chỉ Tiếng Anh

Hội đồng Thi

Ban Coi thi

13h15

Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 01

đăng 02:41, 4 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 20:02, 4 thg 8, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2017-2018

(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Tiếp tục xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

2. Bắt đầu năm học mới 2017–2018  (kết thúc nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và nghỉ phép năm 2017):

è Nhà giáo giảng dạy theo Thời khóa biểu được thông báo qua email công vụ, theo đó:

Tiết

Buổi SÁNG

Tiết

Buổi CHIỀU

GHI CHÚ

1

7h15 - 8h00

1

13h15 - 14h00

1.  Thời khóa biểu không phân biệt mùa đông, mùa hè, ngày thứ Bảy;

2.  Giữa tiết 3 và tiết 4 nghỉ giải lao 10 phút; giữa các tiết khác giải lao 5 phút.

2

8h05 - 8h50

2

14h05 - 14h50

3

8h55 - 9h40

3

14h55 - 15h40

4

9h50 - 10h35

4

15h50 - 16h35

5

10h40 - 11h25

5

16h40 - 17h25

è Cán bộ, viên chức khácvị trí việc làm chính làm việc theo giờ hành chính, thực hiện như sau:

TT

MÙA

Buổi SÁNG

Buổi CHIỀU

1

Mùa HÈ (từ ngày 01/5 đến ngày 30/9 hàng năm)

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

2

Mùa ĐÔNG (từ ngày 01/10 đến ngày 30/4 hàng năm)

7h30 - 12h00

13h30 - 17h00

 

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

14/8

Thứ Hai

Sáng

Tiếp nhận HSSV nhập trường năm 2017

BGH

Các Phòng Đào tạo, CTHSSV và TCKT

8h00

Tại CS1

Dự khóa tập huấn “Quản lý chất lượng trường cao đẳng” tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh từ ngày 14/8/2017 đến ngày 16/8/2017.

Trung tâm Đào tạo Quản lý tiên tiến (TCAM) thuộc Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP)

Hiệu trưởng

 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Chiều

 

 

 

 

 

15/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

20/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 52

đăng 02:27, 4 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 01:13, 7 thg 8, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 13/8/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

3. Nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và nghỉ phép năm 2017 (theo kế hoạch đăng ký).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

07/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

08/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/8

Thứ Năm

Sáng

Giao ban tháng 8/2017 và Họp về công tác cán bộ:

1. Dự thảo Thông báo kết quả công tác Quý II, kế hoạch Quý II năm 2017I;

2. Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định và dự thảo Kế hoạch Tự kiểm định năm 2017.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; giảng viên chính và tương đương trở lên; đ/c Đào Hải Yến. (đề nghị các đ/c nghiên cứu trước tài liệu gửi qua email ngày 07/8/2017; Nhà trường sẽ không in, phát tài liệu tại Hội nghị).

8h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

Chiều

 

 

 

 

 

1. Họp Đảng ủy (họp thường kỳ và về công tác cán bộ)

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Họp về công tác cán bộ

Hiệu trưởng

BGH.

16h30

Phòng họp tại Cơ sở 1

11/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

12/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

13/8

Chủ Nhật

Sáng

Hiệu trưởng lên đường đi công tác Tp. Hồ Chí Minh (từ ngày 13/8/2017 đến hết ngày 17/8/2017).

 

Hiệu trưởng (Xe 16A-1059).

8h30

Sân Bay Cát Bi, Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 51

đăng 00:39, 1 thg 8, 2017 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

3. Nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và nghỉ phép năm 2017 (theo kế hoạch đăng ký).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

31/7

Thứ Hai

Sáng

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Khoa Kế toán – Tài chính

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

8h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Khoa Quản trị và Du lịch

9h00

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Tổ chức – Hành chính

10h00

Chiều

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Cơ sở vật chất và Thư viện

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

14h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Trung tâm Phát triển Đào tạo

15h00

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Tổ Y tế

16h00

01/8

Thứ Ba

Sáng

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Tài chính – Kế toán

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

8h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục và Quan hệ cộng đồng

9h00

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Thanh tra và Pháp chế

10h00

Chiều

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Đào tạo

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

14h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Khoa học và Khảo thí

15h00

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Phòng Công tác HSSV

16h00

02/8

Thứ Tư

Sáng

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Cơ bản

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

8h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Khoa Lý luận Chính trị

9h00

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

10h00

Chiều

 

 

 

 

 

03/8

Thứ Năm

Sáng

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Khoa Công nghệ

Trưởng đoàn

Theo Quyết định 340/QĐ-CĐCĐHP-TCHC số ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng.

8h00

Tại đơn vị được đánh giá

Đánh giá nội bộ năm học 2016 – 2017 đối với Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9h00

Chiều

 

 

 

 

 

04/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/8

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

06/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 50

đăng 07:51, 17 thg 7, 2017 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

3. Nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và nghỉ phép năm 2017 (theo kế hoạch đăng ký).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

24/7

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/7

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/7

Thứ Tư

Sáng

Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2017)

ĐU-BGH

Đại diện Đảng ủy (BT), BGH (PHT Nguyễn Thành Long), BCH Công đoàn (CT), BCH Đoàn trường (BT); (8h30’ xe 16A-0810 xuất phát từ CS1).

8h30

Tại nơi cư trú của mẹ đ/c Lê Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm NNTH

Chiều

 

 

 

 

 

27/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

29/7

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 49

đăng 19:59, 15 thg 7, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 08:11, 18 thg 7, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

3. Nghỉ hè năm học 2016 – 2017 và nghỉ phép năm 2017 (theo kế hoạch đăng ký).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

17/7

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/7

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm về công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục

Trường CĐ Hàng hải I – Đơn vị Trưởng khối Thi đua

PHT Nguyễn Thành Long, Chủ tịch công đoàn, Trưởng các phòng TCHC và ĐBCLGD&QHCĐ (xe 16A-0810)

8h00

Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A1 – Trường CĐ Hàng hải I

Chiều

 

 

 

 

 

19/7

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

20/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/7

Thứ Sáu

Sáng

Dự Tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan (cả ngày)

Sở Nội vụ Hải Phòng

Các đ/c Đào Hải Yến, Trần Thị Hoa (Phòng TCHC) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (Khoa Cơ bản)

8h00

Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

22/7

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

1-10 of 279