Kế hoạch công tác tuần


Kế hoạch công tác tuần 38

đăng 01:36, 8 thg 4, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:47, 18 thg 4, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý II/2019.

è Cán bộ, viên chức và người lao động có vị trí việc làm chính làm việc theo giờ hành chính, thực hiện chế độ giờ làm việc mùa Hè từ 01/5/2019, như sau:

TT

MÙA

Buổi SÁNG

Buổi CHIỀU

1

Mùa HÈ (từ ngày 01/5 đến ngày 30/9 hàng năm)

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

2

Mùa ĐÔNG (từ ngày 01/10 đến ngày 30/4 hàng năm)

7h30 - 12h00

13h30 - 17h00

 

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

29/4

Thứ Hai

Sáng

Nghỉ Lễ Chiến thắng từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019 (làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019)

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/4

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/5

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

02/5

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

03/5

Thứ Sáu

Sáng

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng (03 ngày: thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CBVC theo danh sách đăng ký (84 người). Nội dung gồm 02 mô-đun:

1. MĐSPCĐ 05 Phát triển chương trình đào tạo;

2. MĐSPCĐ 03 Đánh giá trong dạy học

8h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Chiều

 

 

 

 

 

04/5

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/5

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 37

đăng 01:34, 8 thg 4, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý II/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

22/4

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/4

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/4

Thứ Tư

Sáng

Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt triển khai các nội dung về “Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức thành phố; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019

Công đoàn Viên chức thành phố HP

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, cán bộ tham gia “Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019” (xe 16A-1059).

8h00

Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng (số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

25/4

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Giao ban tháng 5  năm 2019.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; đ/c Đào Hải Yến.

14h30

Phòng họp tại Cơ sở 1

26/4

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/4

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/4

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 36

đăng 03:03, 7 thg 4, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:42, 18 thg 4, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý II/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

15/4

Thứ Hai

Sáng

Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương (01 ngày)

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/4

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/4

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/4

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Xét học bổng học kỳ I năm học 2018-2019.

Hiệu trưởng

BGH, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, CBVC các Phòng Đào tạo, CTHSSV và KH&KT.

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

19/4

Thứ Sáu

Sáng

Dự Hội thảo “Đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học: Cơ hội và thách thức”.

Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội-Trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng, (xe 16A-1059 xuất phát từ Hải Phòng 5h30’)

8h00

Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

20/4

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/4

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 35

đăng 03:02, 7 thg 4, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:06, 9 thg 4, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý II/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

08/4

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/4

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/4

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/4

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025

Đảng ủy

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

14h00

Phòng họp Cơ sở 1

12/4

Thứ Sáu

Sáng

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng (02 ngày: thứ Sáu và thứ Bảy)

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Toàn thể CBVC.

8h30

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Chiều

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XIX (mở rộng).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy (xe 16A-1059)

14h00

Hội trường các Ban xây dựng Đảng (Số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

13/4

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/4

Chủ Nhật

Sáng

Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 34

đăng 07:19, 27 thg 3, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 07:41, 5 thg 4, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý II/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

01/4

Thứ Hai

Sáng

Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

BGH

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV có giờ làm việc, giờ lên lớp tại Cơ sở 1 từ đầu giờ buổi sáng thứ Hai, ngày 01/4/2019.

7h00

Cột Cờ tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

02/4

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Giao ban tháng 4 và Quý II năm 2019.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; đ/c Đào Hải Yến.

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

2. Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

15h00

Phòng họp tại CS1

03/4

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp về công tác quy hoạch cán bộ diện Thành ủy quản lý

Đảng ủy – Ban Giám hiệu

Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; chuyên viên chính và tương đương trở lên

14h30

Phòng họp Cơ sở 1

04/4

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/4

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Khai mạc Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng (học chiều thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Toàn thể CBVC.

16h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

06/4

Thứ Bẩy

Sáng

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CBVC theo danh sách đăng ký.

8h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Chiều

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CBVC theo danh sách đăng ký.

14h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

07/4

Chủ Nhật

Sáng

Tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng

Các đồng chí: Phan Thế Vinh, Chu Đức Hòa, Nguyễn Công Bằng, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Phương Hồng, Nguyễn Thị Lụa (xe 16A-0810). Mời CBVC khác có nguyện vọng hiến máu nhân đạo tham gia (đăng ký họ, tên với đ/c Nguyễn Thị Lụa, Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

Đ/c Nguyễn Toàn Thiện làm công tác ghi hình, chụp ảnh.

7h30

Hội trường Nhà khách Thành ủy Hải Phòng (số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CBVC theo danh sách đăng ký.

8h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Chiều

Tham dự Khóa đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CBVC theo danh sách đăng ký.

14h00

Hội trường lớn tại Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 33

đăng 20:05, 13 thg 3, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 07:17, 27 thg 3, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý I/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

25/3

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo thành phố Hải Phòng năm 2018

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (xe 16A-1059).

14h00

Hội trường Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng (số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, HP)

Tối

Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) khu vực Hải Phòng năm học 2018-2019

Thành đoàn Hải Phòng

Trận Vòng bảng: CĐ Cộng đồng HP - CĐ Giao thông vận tải Trung ương II.

Đội Tuyển Bóng đá HSSV nhà trường; Cán bộ huấn luyện, hậu cần; CBVC và HSSV quan tâm (xe ô tô 16A-1059 và 16A-0810).

18h00

Nhà Thi đấu đa năng – Trường ĐHHH Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, quận Lê Chân, HP)

26/3

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị Giao ban DQTV quý II năm 2019

BCHQS quận Kiến An

Đ/c Phạm Văn Bé, cán bộ chuyên trách công tác Dân quân tự vệ.

8h00

BCHQS quận Kiến An

Chiều

 

 

 

 

 

27/3

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/3

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

29/3

Thứ Sáu

Sáng

Làm việc với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

 

Hiệu trưởng, Trưởng khoa Khoa Công nghệ (xe 16A-1059 xuất phát từ Hải Phòng lúc 6h00).

9h00

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (số 160 Phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chiều

Làm việc với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) về kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy.

Đoàn Kiểm tra theo thông báo

PHT Lê Đức Tân, Trưởng phòng và cán bộ, viên chức các Phòng CSVC&TV và TCHC.

14h00

Cơ sở 1 của Trường

30/3

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

31/3

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dư Lễ hội Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng Cá Cát Bà (31/3/1959 – 31/3/2019), Ngày Truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2019) và Khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2019.

UBND thành phố Hải Phòng

Hiệu trưởng.

13h30

Khu Trung tâm Du lịch thị trấn Cát Bà, Hải Phòng.

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 32

đăng 20:04, 13 thg 3, 2019 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý I/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

18/3

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/3

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

20/3

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự họp chuyên môn, bốc thăm, chia bảng đấu Giải Cầu lông CBVC, người lao động năm 2019 của Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam – Đơn vị Trưởng khối thi đua

Đại diện Đội Tuyển Cầu lông CBVC của Nhà trường.

15h00

Phòng họp số 2, tầng 2, Nhà A1 – Trường ĐHHH Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, quận Lê Chân, HP)

21/3

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/3

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/3

Thứ Bẩy

Sáng

Tham dự Giải Cầu lông CBVC, người lao động năm 2019 của Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam – Đơn vị Trưởng khối thi đua

PHT kiêm Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng TCHC; Đội Tuyển Cầu lông CBVC của Nhà trường (xe 16A-0810)

7h30

Nhà Thi đấu đa năng – Trường ĐHHH Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, quận Lê Chân, HP)

Chiều

Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) khu vực Hải Phòng năm học 2018-2019

Thành đoàn Hải Phòng

Trận Vòng bảng: ĐH Y Dược HP - CĐ Cộng đồng HP.

Đội Tuyển Bóng đá HSSV nhà trường; Cán bộ huấn luyện, hậu cần; CBVC và HSSV quan tâm (xe ô tô 16A-1059 và 16A-0810).

13h30

24/3

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) khu vực Hải Phòng năm học 2018-2019

Thành đoàn Hải Phòng

Trận Vòng bảng: CĐ Cộng đồng HP-ĐHHH VN.

Đội Tuyển Bóng đá HSSV nhà trường; Cán bộ huấn luyện, hậu cần; CBVC và HSSV quan tâm (xe ô tô 16A-1059 và 16A-0810).

14h00

Nhà Thi đấu đa năng – Trường ĐHHH Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, quận Lê Chân, HP)

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 31

đăng 01:48, 6 thg 3, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 20:02, 13 thg 3, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý I/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

11/3

Thứ Hai

Sáng

Dự Khóa Tập huấn “QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG” (02 ngày 11-12/3/2019)

Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) do Chính phủ Canada tài trợ

Hiệu trưởng.

8h00

Trung tâm TCAM-NAEM, Học viện Quản lý giáo dục (số 31, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Chiều

 

 

 

 

 

12/3

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị Đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (xe 16A-1059).

8h00

Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Điền, phường Đồng Thành, Ninh Bình)

Chiều

 

 

 

 

 

13/3

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/3

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15/3

Thứ Sáu

Sáng

Hội thi Cắm hoa nghệ thuật, chủ đề “Gắn kết yêu thương” chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2019), 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 7 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, PHT Lê Đức Tân; Phó Chủ tịch Công đoàn trường kiêm Trưởng ban Nữ công Nguyễn Thị Lụa; Đội tuyển dự thi của Nhà trường: Các đ/c Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Hương và Vũ Hoàng Hiệp; công đoàn viên quan tâm, cổ vũ (xe 16A-0810).

7h30

Hội trường Nhà khách Thành ủy Hải Phòng (128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

16/3

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/3

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé


Kế hoạch công tác tuần 30

đăng 01:48, 24 thg 2, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 17:15, 6 thg 3, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý I/2019.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

04/3

Thứ Hai

Sáng

Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

BGH

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV có giờ làm việc, giờ lên lớp tại Cơ sở 1 từ đầu giờ buổi sáng thứ Hai, ngày 04/3/2019.

7h00

Cột Cờ tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

05/3

Thứ Ba

Sáng

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (1/2 ngày)

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố HP

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy thuộc quản lý của Đảng ủy Khối (xe 16A-1059 và 16A-0810).

7h45

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (số 02 Nguyễn Bình - Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

06/03

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

07/03

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Mít tinh kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2019) và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Công đoàn trường

Toàn thể viên chức (đ/c Nguyễn Toàn Thiện chụp ảnh tư liệu).

14h30

Hội trường tại Cơ sở 1

08/03

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều


09/03

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/03

Chủ Nhật

Sáng

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp – Tuyển sinh 2019 tại Hải Phòng

Tổng cục GDNN-Báo Tuổi trẻ

PHT Nguyễn Thành Long chỉ đạo Phòng Đào tạo và Trung tâm Phát triển Đào tạo tham gia theo Kế hoạch của Trường.

 

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Lê Chân, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé

Kế hoạch công tác tuần 29

đăng 01:46, 24 thg 2, 2019 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 23:49, 25 thg 2, 2019 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý I/2019.

Từ ngày 18/02/2019 đến 03/3/2019: Sinh viên cao đẳng nhập học năm 2018 học tập môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN);

Địa điểm học GDQP-AN: Tại Cơ sở 1 của Trường (số 264 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

25/02

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/02

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/02

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/02

Thứ Năm

Sáng

1. Dự Tổng duyệt chương trình Lễ Ra quân huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2019.

UBND quận Kiến An

Cán bộ, viên chức được triệu tập theo Danh sách số 56/DS-CĐCĐHP-TCHC ngày 22/02/2019 của BCHQS nhà trường (đã gửi qua email từ ngày 22/02/2019). PHT-Chính trị viên Lê Đức Tân (xe ô tô 16A-0810). Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng CTHSSV thông báo nghỉ học đối với HSSV các lớp có giáo viên được triệu tập tham gia Tổng duyệt chương trình Lễ Ra quân.

7h30

Sân Vận động Gò Công quận Kiến An, Hải Phòng

2. Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Công đoàn Viên chức thành phố HP

Chủ tịch Công đoàn trường (xe 16A-1059).

8h00

Hội trường tầng 2, Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng (số 88 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP)

Chiều

Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

01/03

Thứ Sáu

Sáng

Dự Lễ Ra quân huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2018.

UBND quận Kiến An

Cán bộ, viên chức được triệu tập theo Danh sách số 56/DS-CĐCĐHP-TCHC ngày 22/02/2019 của BCHQS nhà trường (đã gửi qua email từ ngày 22/02/2019). PHT-Chính trị viên Lê Đức Tân (xe ô tô 16A-0810). Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng CTHSSV thông báo nghỉ học đối với HSSV các lớp có giáo viên được triệu tập tham gia Lễ Ra quân.

7h00

Sân Vận động Gò Công quận Kiến An, Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

02/03

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

03/03

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé


1-10 of 363