Kế hoạch công tác tuần


Kế hoạch công tác tuần 15

đăng 17:04, 11 thg 11, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:56, 15 thg 11, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

19/11

Thứ Hai

Sáng

1. Chúc mừng các cơ quan, đơn vị và nhà trường trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Hiệu trưởng

BGH, đại diện BCH Công đoàn trường (xe 16A-0810)

9h30

-

2. Dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (xe 16A-1059).

8h30

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

3. Dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Hàng hải I

Trường Cao đẳng Hàng hải I

PHT Nguyễn Thành Long (xe 16A-0810)

9h00

Trường Cao đẳng Hàng hải I (số 498 Đà Nẵng)

Chiều

Mít tinh Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

BGH

Đại biểu Chi hội Cựu Giáo chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; nguyên cán bộ, viên chức nhà trường nghỉ hưu và toàn thể viên chức.

14h30

Hội trường tại Cơ sở 1

20/11

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/11

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/11

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/11

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

24/11

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/11

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 14

đăng 17:02, 11 thg 11, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:57, 15 thg 11, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

12/11

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

13/11

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/11

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15/11

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/11

Thứ Sáu

Sáng

Chúc mừng các cơ quan, đơn vị và nhà trường trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018)

Hiệu trưởng

BGH, đại diện BCH Công đoàn trường (xe 16A-0810)

8h00

-

Chiều

 

 

 

 

 

17/11

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/11

Chủ Nhật

Sáng

Chi hội Cựu Giáo chức nhà trường.Họp mặt Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

Chi hội Cựu Giáo chức Nhà trường.

Theo Giấy mời của Chi hội Cựu Giáo chức Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

8h00

Hội trường tại Cơ sở 1

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 13

đăng 19:07, 25 thg 10, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 04:56, 31 thg 10, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

05/11

Thứ Hai

Sáng

Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

BGH

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV có giờ làm việc, giờ lên lớp tại Cơ sở 1 từ đầu giờ buổi sáng thứ Hai, ngày 05/11/2018.

7h00

Cột Cờ tại CS1

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1 (phòng chung vách, nối thông với Hội trường lớn)

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Phòng Đào tạo.

15h30

06/11

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Phòng Cơ sở vật chất và Thư viện.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1 (phòng chung vách, nối thông với Hội trường lớn)

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ liên Phòng Thanh tra và Pháp chế và Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục và Quan hệ cộng đồng.

15h30

07/11

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Khoa Kế toán – Tài chính.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1 (phòng chung vách, nối thông với Hội trường lớn)

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15h30

08/11

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/11

Thứ Sáu

Sáng

Dự Hội nghị Tập huấn Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh (02 ngày 09-10/11/2018)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

PHT Nguyễn Thành Long, giảng viên môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh Nguyễn Thế Tuấn.

 

Trường Cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh (20 Đường Tăng Phú Nhơn, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Chiều

 

 

 

 

 

10/11

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/11

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 12

đăng 02:27, 22 thg 10, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 19:34, 31 thg 10, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

29/10

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/10

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

31/10

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Giao ban tháng 11 năm 2018.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; đ/c Đào Hải Yến.

14h00

Phòng họp tại CS1

 Nghiệm thu Đề tài cấp trường “Nghiên cứu Xây dựng Phông Lưu trữ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng làm mô hình giảng dạy và học tập nghề Văn thư hành chính trình độ trung cấp, cao đẳng”

Chủ tịch Hội đồng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn và Nhóm thực hiện đề tài.

15h00

01/11

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Tham dự Chương trình Lễ Xuất quân Đoàn Vận động viên thể thao Hải Phòng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

14h00

Nhà hát thành phố Hải Phòng

02/11

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

03/11

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/11

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 11

đăng 21:38, 18 thg 10, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 05:13, 19 thg 10, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

22/10

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/10

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

24/10

Thứ Tư

Sáng

Dự Hội nghị thường niên lần thứ 32 Hiệp hội các trường đại học mở Châu Á (AAOU) (03 ngày, từ 24-26/10/2018)

Viện Đại học Mở Hà Nội

Hiệu trưởng (xe 16A-1059 xuất phát từ Hải Phòng 14h00 thứ Ba, ngày 23/10/2018).

Từ 8:00 đến 16:30

Khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Dự Khóa Tập huấn “PHÁT TRIỂN HỌC TẬP ỨNG DỤNG VÀ SÁNG TẠO” (Culture of Applied Learning and Innovation, CALI) (02 ngày 24-25/10/2018)

Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) do Chính phủ Canada tài trợ

Trung tâm TCAM-NAEM, Tầng 4, Nhà B1 Học viện Quản lý giáo dục (số 31, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Chiều

 

 

 

 

 

25/10

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/10

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/10

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/10

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 10

đăng 02:34, 8 thg 10, 2018 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

15/10

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/10

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/10

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/10

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/10

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Lễ Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)

Ban Nữ Công

Toàn thể viên chức.

14h00

Hội trường lớn tại CS1

 Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 (lần 01)

Hiệu trưởng

15h30

20/10

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/10

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               

Kế hoạch công tác tuần 09

đăng 04:16, 7 thg 10, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:33, 8 thg 10, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

2. Kiểm kê tài sản năm 2018 (theo Kế hoạch và Lịch Kiểm kê đã gửi qua email đến toàn thể CBVC).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

08/10

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/10

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/10

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/10

Thứ Năm

Sáng

Dự Hội nghị Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2018 (1/2 ngày)

Công đoàn Viên chức HP

Theo giấy mời.

8h00

Phòng họp số 1 tầng 2, Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng (số 88 Điện Biên Phủ)

Chiều

Họp Hội đồng Kiểm kê tài sản năm 2018.

Chủ tịch Hội đồng

 Hội đồng theo Quyết định số 188/QĐ-CĐCĐHP ngày 20/6/2018 của Hiệu trưởng.

15h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

12/10

Thứ Sáu

Sáng

Chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2018); Ngành Dân vận (15/10/1930-15/10/2018) và Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1930-16/10/2018)

BGH

BGH, Phòng TCHC (xe 16A-0810).

8h00

BTCTU, BTCĐUK

Chiều

 

 

 

 

 

13/10

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/10

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


Kế hoạch công tác tuần 08

đăng 18:05, 24 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:40, 1 thg 10, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý IV/2018.

è Cán bộ, viên chức và người lao động có vị trí việc làm chính làm việc theo giờ hành chính mùa Đông từ 01/10/2018, thực hiện như sau:

TT

MÙA

Buổi SÁNG

Buổi CHIỀU

1

Mùa HÈ (từ ngày 01/5 đến ngày 30/9 hàng năm)

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

2

Mùa ĐÔNG (từ ngày 01/10 đến ngày 30/4 hàng năm)

7h30 - 12h00

13h30 - 17h00

 

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

01/10

Thứ Hai

Sáng

Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ

BGH

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV có giờ làm việc, giờ lên lớp tại Cơ sở 1 từ đầu giờ buổi sáng thứ Hai, ngày 01/10/2018.

7h00

Cột Cờ tại CS1

Chiều

 

 

 

 

 

02/10

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

03/10

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/10

Thứ Năm

Sáng

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XIV (mở rộng).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy (xe 16A-1059)

8h00

Hội trường các Ban xây dựng Đảng (Số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

Tối

Dự Kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2018

Phòng TM&CN VN

Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

17h30

Trung tâm Tổ chức sự kiện Gia Viên (số 2B Bạch Đằng, Hải Phòng)

05/10

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

06/10

Thứ  Bẩy

Sáng

Dự Họp Ban Thường vụ Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC).

Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC).

Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC (xe 16A-1059 xuất phát từ Hải Phòng 14h00 thứ Sáu, ngày 05/10/2018).

8h30

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội)

Chiều

 

 

 

 

 

07/10

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 07

đăng 23:20, 15 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:57, 21 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

24/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/9

Thứ Ba

Sáng

Dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (xe 16A-0810).

8h00

Hội trường A1 Trường Đại học Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng)

Chiều

Giao ban Quý IV năm 2018.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; giảng viên chính và tương đương trở lên; đ/c Đào Hải Yến

14h00

Phòng họp tại CS1

26/9

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/9

Thứ Năm

Sáng

1. Dự Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Theo Giấy triệu tập (xe 16A-0810).

7h30

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng (số 2 Nguyễn Bình, Lê Chân, Hải Phòng)

2. Dự Khoá Tập huấn “Phương pháp xây dựng Quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước” (02 ngày 27 và 28/9/2018).

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động-Xã hội thuộc Bộ LĐTBXH

Hiệu trưởng, Kế toán trưởng (xe 16A-1059).

8h00

Nhà khách Quốc hội (số 27A Đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Chiều

 

 

 

 

 

28/9

Thứ Sáu

Sáng

Dự Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Tư vấn, hướng nghiệp trong trường cao đẳng, trường trung cấp (02 ngày 28 – 29/9/2018)

Tổng cục GDNN

Đoàn Cán bộ, giảng viên theo danh sách (xe 16A-0810).

 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ (phố Cao Bang, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

Chiều

 

 

 

 

 

29/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 06

đăng 19:13, 9 thg 9, 2018 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 00:42, 19 thg 9, 2018 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019

(Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

Công việc theo kế hoạch riêng: Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2018.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

17/9

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/9

Thứ Ba

Sáng

Dự Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng năng mềm cho cán bộ, giáo viên (02 ngày 18 – 20/9/2018)

Tổng cục GDNN

Đoàn Cán bộ, giảng viên theo danh sách (xe 16A-0810).

 

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (số 184 Đường Quyết Thắng, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

Chiều

 

 

 

 

 

19/9

Thứ Tư

Sáng

Dự Khai giảng năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (xe 16A-0810).

8h00’

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray)

Chiều

 

 

 

 

 

20/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Xét học bổng học kỳ II năm học 2017-2018.

Hiệu trưởng

BGH, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM, Ban Thư ký Hội Sinh viên; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, CBVC các Phòng Đào tạo, CTHSSV và KH&KT (Đề nghị nghiên cứu trước tài liệu đã được gửi qua email ngày 19/9/2018 đến các thành viên dự họp).

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Họp Hội đồng Tốt nghiệp năm 2018 (Phiên 03)

Hiệu trưởng

BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn; CBVC các Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Khảo thí (Đề nghị nghiên cứu trước tài liệu đã được gửi qua email ngày 19/9/2018 đến các thành viên dự họp).

15h30

21/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/9

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               


1-10 of 340