KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2020-2021

đăng 20:13, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

31/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

01/9

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Xét tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp đối với các trường hợp học theo tiến độ nhanh hoặc chậm đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (Phiên 01):

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng Xét tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hệ chính quy năm 2020 theo Quyết định thành lập.

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1.

02/9

Thứ Tư

Sáng

Nghỉ Ngày Quốc khánh 02/9/2020 (nghỉ 01 ngày)

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

03/9

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/9

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/9

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

06/9

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2020-2021

đăng 20:12, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

24/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

29/8

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2020-2021

đăng 20:11, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

17/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

18/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

20/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/8

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021

đăng 20:08, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 20:12, 30 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

10/8

Thứ Hai

Sáng

Toàn trường bắt đầu năm học mới 2020-2021.

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/8

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

12/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

13/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

14/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An về việc Kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2020 (theo Kế hoạch số 613/KH-BCH ngày 27/7/2020 của BCHQS Kiến An)

Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân và Trưởng phòng TCHC Phạm Văn Bé.

14h00

Phòng họp tại CS1.

15/8

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:07, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:35, 31 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

2. Tiến hành Tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

3. Từ 06/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (6 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với nhà giáo).

4. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

5. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần): Đăng ký và bố trí nghỉ phép năm 2020 có trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

03/8

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (03 ngày, từ ngày 03-05/8/2020).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (xe 16A-1059).

15h00

Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, HP)

04/8

Thứ Ba

Sáng

Dự Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Hiệu trưởng (xe 16A-1059).

8h00

Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

05/8

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

06/8

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

07/8

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

08/8

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 20:06, 19 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:37, 31 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

2. Tiến hành Tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

3. Từ 06/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (6 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với nhà giáo).

4. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

5. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần): Đăng ký và bố trí nghỉ phép năm 2020 có trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

27/7

Thứ Hai

Sáng

1.  Họp Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

8h00

 

2.  Chúc mừng Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).

BGH

BTV-BGH, Phòng TCHC (xe 16A-0810).

9h30

Ban Tuyên giáo Thành ủy HP.

Chiều

 

 

 

 

 

28/7

Thứ Ba

Sáng

Chiều

Tham dự Lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp” (05 ngày từ thứ Ba, ngày 28/7/2020 đến hết thứ Bảy, ngày 01/8/2020).

Tổng cục GDNN

Các đ/c: Phan Thế Vinh, Nguyễn Quang Thư và Đinh Thị Làn.

14h00

Khách sạn HANVET (Khu 1 Đồ Sơn, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng)

29/7

Thứ Tư

Sáng


Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, HP)

Chiều

Dự Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy HP

Hiệu trưởng.

14h00

30/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

31/7

Thứ Sáu

Sáng

Dự Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm phát triển hoạt động Logistics và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.”

Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Giao thông vận tải HP

Hiệu trưởng.

7h30

Tầng 1, số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

01/8

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

02/8

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 04:06, 17 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:09, 27 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

2. Tiến hành Tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

3. Từ 06/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (6 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với nhà giáo).

4. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

5. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần): Đăng ký và bố trí nghỉ phép năm 2020 có trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

20/7

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

21/7

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/7

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

23/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

24/7

Thứ Sáu

Sáng

1. Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng

PHT kiêm Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Thành Long (xe 16A-1059).

8h00

Hội trường tầng 2, Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng (số 88 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, HP)

2. Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2020)

ĐU-BGH

Đại diện Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn và Trưởng phòng TCHC (xe 16A-1059).

8h30

Tại nơi cư trú của mẹ đ/c Lê Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm NNTH

Chiều

Tham gia Giao lưu Cầu lông Khối Thi đua số 4 Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng.

Công đoàn cơ quan Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp Hải Phòng – Đơn vị Trưởng khối thi đua

PHT kiêm Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng TCHC; Đội Tuyển Cầu lông CBVC (Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Văn Vĩnh) của Nhà trường (xe 16A-0810)

17h00

Sân Cầu lông tại Trụ sở Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp HP (số 37 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, HP)

25/7

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 04:22, 8 thg 7, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 21:01, 15 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

2. Tiến hành Tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

3. Từ 06/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (6 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với nhà giáo).

4. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

5. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần): Đăng ký và bố trí nghỉ phép năm 2020 có trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

13/7

Thứ Hai

Sáng

Dự Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban Tuyên giáo Thành ủy HP

Bí thư Đảng ủy, PHT Lê Đức Tân (xe 16A-1059)

8h00

Hội trường các ban xây dựng Đảng (số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

14/7

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

15/7

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

17/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Tham gia Giao hữu Cầu lông, Bóng bàn Khối Thi đua các trường đại học, cao đẳng thành phố Hải Phòng.

Trường ĐH Hải Phòng – Đơn vị Trưởng khối thi đua

PHT kiêm Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng TCHC; Đội Tuyển Cầu lông CBVC (Nguyễn Trung Tuyến, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Văn Vĩnh) của Nhà trường (xe 16A-0810)

14h00

Nhà Thi đấu A8, A9 Trường ĐHHP (số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng)

18/7

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

19/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 01:04, 4 thg 6, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 04:21, 8 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

1. Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

2. Tiến hành Tổng kết năm học 2019-2020, xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021.

3. Từ 06/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (6 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với nhà giáo).

4. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần, trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020): Nghỉ hè năm học 2019-2020 (đối với viên chức quản lý có tham gia giảng dạy).

5. Từ 20/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020 (4 tuần): Đăng ký và bố trí nghỉ phép năm 2020 có trừ 5 ngày đã bố trí nghỉ vào dịp Tết Canh Tý - 2020 (đối với viên chức khác).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

06/7

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/7

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

08/7

Thứ Tư

Sáng

1. Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xét duyệt, công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm học 2019-2020.

Chủ tịch hội

BGH, Trưởng, phó các đơn vị, Trưởng bộ môn, Tổ trưởng Tổ chuyên môn.

8h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

2. Họp đánh giá, xếp loại nhà giáo năm học 2019–2020.

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng, phó các đơn vị, Trưởng bộ môn, Tổ trưởng Tổ chuyên môn.

8h30

3. Họp đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019–2020.

9h30

4. Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (Phiên 01) xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2019–2020.

Chủ tịch hội đồng

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng theo Quyết định số 206/QĐ-CĐCĐHP ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng.

10h00

5. Họp Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

10h30

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/7

Thứ Năm

Sáng

Dự Hội nghị Tập huấn Điều lệ và Hướng dãn thi hành Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng

Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban nữ công, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường Phạm Văn Bé (xe 16A-0810).

8h00

Hội trường tầng 1 Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng (số 12 Đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng)

Chiều

Làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị.

14h30

Phòng họp tại Cơ sở 1

10/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 26 (mở rộng).

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy (xe 16A-0810)

14h00

Hội trường các Ban xây dựng Đảng (Số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng)

11/7

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

12/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2019-2020

đăng 01:03, 4 thg 6, 2020 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 20:11, 1 thg 7, 2020 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2019-2020

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Công việc theo kế hoạch riêng:

Xúc tiến tuyển sinh Quý III/2020.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2019-2020 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 05/7/2020.

Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX tiến tới Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

29/6

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

30/6

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

01/7

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

02/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

03/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Ban Chỉ đạo Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm học 2019–2020 (Phiên 04)

Trưởng ban

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 103/QĐ-CĐCĐHP ngày 26/5/2020 của Nhà trường (gửi qua email).

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

04/7

Thứ Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

05/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                        

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé 

1-10 of 433