Trang chủ‎ > ‎

Quy chế

è Mời xem/Tải các văn bản về quy chế, quy định của Nhà trường:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.  4837k v. 1 03:53, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳnọ Cộng đồng Hải Phòng.   2098k v. 1 03:54, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy chế Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2019.  2784k v. 1 00:59, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo.  1872k v. 1 03:54, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định chi tiết công tác học sinh, sinh viên.  2756k v. 1 03:54, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.  6221k v. 1 03:55, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
QUy định về quản lý bang tốt nghiệp, chứng chỉ.  1222k v. 1 03:55, 5 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Comments