Trang chủ‎ > ‎

Mẫu biểu đào tạo

è Mời xem/Tải:

1. Biểu mẫu theo Quy định về Hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng áp dụng từ năm học 2019 – 2020;

2. Hướng dẫn áp dụng từng biểu mẫu.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Sổ Tay giáo viên dưới dạng file EXCEL, có sẵn danh sách, mã số HSSV để tiện sử dụng, tránh sai, sót thông tin về HSSV.  232k v. 1 11:51, 11 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Giáo án lý thuyết.  139k v. 1 03:42, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Giáo án thực hành.  139k v. 1 03:42, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Giáo án tích hợp.  139k v. 1 03:43, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn thực hiện Quy định v hồ sơ, sổ sách trong đào tạo.  641k v. 1 03:43, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch đào tạo (của từng khóa học).  174k v. 1 03:44, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch giảng dạy.  153k v. 1 03:44, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Kế hoạch thực tập hàng năm tại cơ quan chuyên môn hoặc doanh nghiệp đối với nhà giáo.  49k v. 1 03:45, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo.  1714k v. 1 03:45, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ Giao nhận tài lieu.  81k v. 1 03:45, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sô Lên lớp.  257k v. 1 03:46, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ Quản lý HSSV.  299k v. 1 03:46, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ tay giáo viên.  229k v. 1 03:46, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ Theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp.  262k v. 1 03:46, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Thờời khóa biểu.  145k v. 1 03:47, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
ĉ
Xem Tải xuống
Sổ/file Tiến độ đào tạo.  176k v. 1 03:47, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Comments