Trang chủ‎ > ‎

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠITTĐơn vị/Phòng làm việc

Số điện thoại thuê bao (kết nối trực tiếp với bên ngoài, không qua Tổng đài)

Số điện thoại nội bộ (“Máy nhánh”; “Ext.”)

1

Hiệu trưởng Đồng Tố Thanh

(0225) 3735 377

1001

2

Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Nguyễn Thành Long

(0225) 3736 455

1002

3

Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất Lê Đức Tân

(0225) 3735 129

1003

4

Phòng Văn thư (số tổng đài 1)

(0225) 3735 130

1004

5

Phòng Văn phòng Đảng ủy

 

1005

6

Phòng Văn phòng Đoàn TNCS HCM

 

1006

7

Phòng Văn phòng Hội Sinh viên

 

1007

8

Phòng Nghỉ giữa giờ của giảng viên tại nhà A

 

1008

9

Phòng Nghỉ giữa giờ của giảng viên tại nhà B

 

1009

10

Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng Trưởng phòng)

 

1011

11

Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng chuyên viên)

 

1012

12

Bảo vệ Cơ sở 1 (Cổng chính mới) (số tổng đài)

(0225) 3777 756

1013

13

Bảo vệ Cơ sở 1 (Cổng chính cũ)

 

1014

14

Bảo vệ Cơ sở 2

 

-

15

Phòng Thanh tra và Pháp chế

 

1021

16

Phòng Tài chính - Kế toán

 

1031

17

Phòng Thủ quỹ

 

1032

18

Phòng Đào tạo (Phòng Trưởng phòng)

 

1041

19

Phòng Đào tạo (Phòng Phó Trưởng phòng)

 

1042

20

Văn phòng Tuyển sinh

(0225) 3 677 734

1043

21

Văn phòng Tuyển sinh

(0225) 3735 651

1092

22

Trung tâm Phát triển Đào tạo

 

1091

23

Phòng Khoa học và Khảo thí

 

1051

24

Phòng Công tác HSSV (Phòng Trưởng phòng)

 

1061

25

Phòng Công tác HSSV (Phòng Phó Trưởng phòng)

 

1062

26

Phòng Cơ sở vật chất và Thư viện

 

1071

27

Thư viện

 

1072

28

Trung tâm thông tin

 

1074

29

Phòng Bảo đảm chất lượng giáo dục và Quan hệ cộng đồng

 

1081

30

Khoa Lý luận chính trị (Trưởng khoa)

 

1101

31

Khoa Lý luận chính trị (Phòng bộ môn lý luận)

 

1102

32

Khoa Cơ bản (Trưởng khoa)

 

1111

33

Khoa Cơ bản (phòng làm việc bên trong)

 

1112

34

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 

1121

35

Khoa Công nghệ (Trưởng khoa)

 

1131

36

Khoa Công nghệ (Giáo vụ)

 

1132

37

Khoa Công nghệ (Xưởng cơ khí mới)

 

1133

38

Khoa Kế toán – Tài chính (Trưởng khoa)

 

1141

39

Khoa Kế toán – Tài chính (Bộ môn tài chính ngân hàng)

 

1142

40

Khoa Kế toán – Tài chính (Bộ môn kế toán)

 

1143

41

Khoa Quản trị và Du lịch (Trưởng khoa)

 

1151

42

Khoa Quản trị và Du lịch (phòng bộ môn quản trị du lịch)

 

1152

43

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1161

44

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

 

1171

45

Tổ trưởng Tổ Y tế

 

1181

46

Phòng Máy chủ

 

1191

47

Phòng Trực kỹ thuật Máy tính

 

1192

48

Phòng khách số 1

 

1201

49

Phòng khách số 2

 

1202

50

Phòng khách số 3

 

1202

51

Phòng Trực Tạp vụ-Vệ sinh

 

1211

52

Phòng Hội trường nhỏ

 

1221

 

Tổng số: 8 số điện thoại và 52 số điện thoại nội bộ

 

 

Hướng dẫn sử dụng:

-         Gọi nội bộ: Nhấn phín số nội bộ (gồm 4 chữ số như bảng trên)

Kết cấu 4 số:    Ví dụ: 1011 – phòng tổ chức hành chính – trưởng phòng

                                     1xxy

+ số 1: mã gọi nội bộ

+ Số xx: hai số mã đơn vị Phòng, Khoa

+ Số y: số từng phòng trong Đơn vị

-         Gọi ra ngoài:   

8 + số điện thoại cần gọi

(8 là mã số gọi ra ngoài)

-         Gọi từ ngoài vào:  Bấm gọi (0225) 3777 756, đến khi nghe thấy Lời chào: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng kính chào Quý khách …” thì bấm số máy nhánh (4 chữ số) cho ở bảng trên hoặc bấm phím 0 để được trợ giúp.

Comments