Trang chủ‎ > ‎

Học phí

è Mời Xem/Tải file tài liệu:

1. Quy định của Nhà nước về mức thu học phí và miễn, giảm học phí đối với trường công lập (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021).

2. Danh sách học viên, học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí qua các năm học.

3. Quy định về học phí của Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hải Phòng (thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP nêu trên).

TT

Người học

Năm học 2018 – 2019
(thực hiện từ ngày 01/7/2018)

Năm học 2019 – 2020
(thực hiện từ ngày 01/7/2019)

Năm học 2020 – 2021
(thực hiện từ ngày 01/7/2020)

1

Sinh viên cao đẳng

650.000 

đồng/tháng/sinh viên

710.000 

đồng/tháng/sinh viên

780.000 đồng/tháng/sinh viên

2

Học sinh trung cấp

570.000 

đồng/tháng/học sinh

620.000

 đồng/tháng/học sinh

690.000 đồng/tháng/học sinh

Học sinh, sinh viên (HSSV) diện chính sách xã hội được miễn hoặc giảm học phí; riêng học sinh trung cấp diện có bằng tốt nghiệp THCS nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT được miễn 100% học phí trong suốt khóa học.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí từ năm học 2016-2017.   542k v. 1 04:27, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí từ năm học 2017-2018.   126k v. 1 04:27, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí từ năm học 2018-2019.   563k v. 1 04:28, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016.   504k v. 1 04:28, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định của Nhà nước về mức thu học phí và miễn, giảm học phí đối với trường công lập.   603k v. 1 04:28, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về xét miễn giảm học phí của Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hải Phòng từ năm học 2017-2018.   194k v. 1 04:29, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về xét miễn giảm học phí của Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hải Phòng từ năm học 2013-2014.   290k v. 1 04:29, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Comments