Trang chủ‎ > ‎

Học bổng

è Mời xem/tải file tài liệu:

1. Quy định của Nhà nước về học bổng và xét cấp học bổng

2. Danh sách học viên, học sinh, sinh viên được cấp học bổng qua các năm học.

3. Quy định của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng: 

- Xét cấp học bổng sau mỗi học kỳ đối với HSSV có điểm trung bình chung học tập học kỳ đạt từ loại Khá trở lên;

- Học bổng loại Khá: Bằng mức đóng học phí của 01 học kỳ (05 tháng);

- Học bổng loại Giỏi: Bằng 1,5 mức đóng học phí của 01 học kỳ (05 tháng);

- Học bổng loại Xuất sắc: Bằng 2 lần mức đóng học phí của 01 học kỳ (05 tháng).

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ I năm học 2014-2015.  627k v. 1 04:00, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ II năm học 2013-2014.   468k v. 1 04:00, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ I năm học 2013-2014.  1259k v. 1 04:00, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ I năm học 2016-2017.   593k v. 1 04:01, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ I năm học 2018-2019.   610k v. 1 04:01, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng Học kỳ II năm học 2012-2013.  743k v. 1 04:01, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng Học kỳ II năm học 2015-2016.   1156k v. 1 04:02, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ II năm học 2016-2017.   727k v. 1 04:02, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định kèm danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng và khen thưởng Học kỳ II năm học 2017-2018.   556k v. 1 04:02, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  907k v. 1 04:02, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Comments