Trang chủ‎ > ‎

Chương trình đào tạo

>> Mời xem/Tải Chương trình đào tạo của các ngành, trình độ mà Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng được cấp phép đào tạo:

Nhà trường đào tạo cao đẳng, trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ: Thời gian học cao đẳng từ 2 năm đến 2,5 năm, tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng; thời gian học trung cấp 1,5 năm (nếu có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc 2 năm (nếu có bằng tốt nghiệp THCS nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT), tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp.

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Sửa chữa và bảo dưỡng cơ khí.  2611k v. 1 03:04, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Chăn nuôi  2508k v. 1 03:11, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí  2806k v. 1 03:11, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  2612k v. 1 03:11, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước  2640k v. 1 03:12, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Công nghệ thông tin  2707k v. 1 03:12, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng  2365k v. 1 03:12, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Kế toán  2658k v. 1 03:12, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Kế toán doanh nghiệp  2266k v. 1 03:13, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Khoa học cây trồng  2427k v. 1 03:13, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn  2512k v. 1 03:13, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Phát triển nông thôn  2605k v. 1 03:13, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định ban hành chương trình đào tạo cao đẳng.  497k v. 1 03:18, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trung cấp.  483k v. 1 03:19, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Quản lý đất đai  2381k v. 1 03:14, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  2920k v. 1 03:14, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Quản trị kinh doanh  2789k v. 1 03:14, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng  2903k v. 1 03:14, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Cao đẳng Thống kê  2814k v. 1 03:15, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Tin học ứng dụng  2350k v. 1 03:15, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Trung cấp Văn thư hành chính  2415k v. 1 03:15, 4 thg 8, 2019 Thanh Đồng Tố