Tài liệu ôn tập thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Đây là tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức năm 2016 môn Tin học do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội biên soạn theo nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao. Tài liệu đã được Hội đồng Thẩm định liên bộ, ngành thẩm định, nghiệm thu và đưa sử dụng.
Tài liệu được biên soạn theo "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin" được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

>> Mời xem hoặc tải file (nhấn chuột vào tên file để xem hoặc nhấn chuột vào mũi tên để tải file).
Ċ
Thanh Đồng Tố,
Apr 23, 2017, 7:30 PM
Comments