Trang chủKẾ HOẠCH, THÔNG BÁO


 • Được đăng 00:04, 3 thg 7, 2012 bởi Hằng Đặng Thị Thu
 • Học sinh sinh viên xin hoãn thi: Miễn lệ phí thi lại học phần, thi lại tốt nghiệp: cho các trường hợp phải thi lại ...
  Được đăng 02:18, 11 thg 6, 2012 bởi Bắc Nguyễn Văn
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »


VĂN BẢN, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI

 • Quyết định số 4942/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 4942/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 ...
  Được đăng 18:35, 15 thg 11, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
 • Thông tư liên tịch số 35/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ...
  Được đăng 18:31, 15 thg 11, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
 • Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm ...
  Được đăng 18:29, 15 thg 11, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
 • Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
  Được đăng 02:42, 1 thg 9, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
 • Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013   NGHỊ ...
  Được đăng 19:34, 12 thg 8, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 9. Xem nội dung khác »


Công tác tuyên truyền

 • Học vượt hệ tín chỉ sao cho hiệu quả? Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học hiện nay đều khá quen với chương trình học theo hệ tín chỉ. Nhưng hệ tín chỉ mang lại lợi thế gì ...
  Được đăng 02:26, 7 thg 9, 2015 bởi Công tác HSSV Phòng
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »