Trang chủTHÔNG BÁO GẦN ĐÂY

 • DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN KHÓA 09 CÒN NỢ HỌC PHẦN Khoa Kế toán - tài chính thông báo cho các lớp khóa 09. Những sinh viên các lớp bị bôi ô màu vàng là còn nợ học phần. Đề nghị các ...
  Được đăng 18:18, 4 thg 4, 2012 bởi Khoa Kế toán-Tài chính
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

DANH SÁCH DỰ THI

 • Lịch thi HK2 v werf erwf wer gf werf erwg re g
  Được đăng 01:25, 28 thg 3, 2012 bởi Lý luận chính trị Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »THỜI KHÓA BIỂU

 • Chạy Test Số bằng Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tên lớp TBCHT Xếp loại 0 10L3020001 Cao Kim Anh 7/16/1990 Nữ 10L302B 6.59 TB ...
  Được đăng 01:25, 28 thg 3, 2012 bởi Lý luận chính trị Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »


DANH SÁCH HỌC LẠI - THI LẠI

 • DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN NỢ HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM 2011-2012 Giáo vụ khoa Kế toán - tài chính thông báo sinh viên các ngành còn nợ học phần thuộc khoa liên hệ ngay với giáo vụ làm đơn đăng ký học ...
  Được đăng 18:32, 5 thg 7, 2012 bởi Khoa Kế toán-Tài chính
 • DANH SACH SINH VIEN THI LẠI LAN 2 HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012
  Được đăng 01:15, 5 thg 7, 2012 bởi Khoa Kế toán-Tài chính
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »