Trang chủTHÔNG BÁO GẦN ĐÂY

 • Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 Bâm vào đây để xem
  Được đăng 19:23, 21 thg 5, 2012 bởi Lý luận chính trị Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

DANH SÁCH DỰ THI
THỜI KHÓA BIỂUDANH SÁCH HỌC LẠI - THI LẠI

 • Bài đăng Không có tiêu đề Khoa Lý luận chính trị thông báo :Những sinh viên đã học lại học phần LỊCH SỬ CÁC HỌC ...
  Được đăng 01:15, 22 thg 2, 2013 bởi Lý luận chính trị Khoa
 • Bài đăng Không có tiêu đề DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI - THI LẠI KỲ THI HK I NĂM 2012 - 20131. Những sinh viên phải học lại ...
  Được đăng 01:04, 22 thg 2, 2013 bởi Lý luận chính trị Khoa
 • danh sách học lại thi - thi lại của sinh viên các ngành học kỳ 2 năm 2011-2012 Giáo vụ khoa lý luận chính trị thông báo sinh viên các ngành còn nợ học phần thì xem ở sheet ...
  Được đăng 23:51, 8 thg 7, 2012 bởi Lý luận chính trị Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 4. Xem nội dung khác »