Trang chủTHÔNG BÁO GẦN ĐÂY

 • LỊCH THI LẠI HOC KỲ I NĂM HOC 2012-2013
  Được đăng 00:58, 12 thg 3, 2013 bởi Cơ bản Khoa
 • Untitled Post Những SV còn nợ các môn thuộc Khoa Cơ Bản ( Trong file đính kèm) đến đăng ký nộp lệ phí và nhận lịch học hạn cuối vào ngày 28/02 ...
  Được đăng 18:06, 28 thg 1, 2013 bởi Cơ bản Khoa
 • KẾ HOACH HỌC LẠI CHO SV CUỐI KHÓA Khoa Cơ Bản tổ chức học lại cho SV cuối khóa (Cao đẳng khóa 10 và trung cấp khóa 11).Vậy sinh vào còn nợ môn  do Khoa quản lý ...
  Được đăng 18:00, 28 thg 1, 2013 bởi Cơ bản Khoa
 • KẾ HOACH HỌC LẠI (ĐỢT I- NĂM HỌC 2012-2013)
  Được đăng 19:09, 17 thg 7, 2012 bởi Cơ bản Khoa
 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI Khoa Cơ Bản tổ chức học lại cho SV cuối khóa (Cao đẳng khóa 09 và trung cấp khóa 10).Vậy sinh vào còn nợ môn  do Khoa quản lý ...
  Được đăng 01:14, 10 thg 7, 2012 bởi Cơ bản Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

DANH SÁCH DỰ THI
THỜI KHÓA BIỂUDANH SÁCH HỌC LẠI - THI LẠI

 • Untitled Post Các SV xem điểm thi các môn mình học lại của Khoa Cơ bản SV thi  chưa đạt sẽ có lịch thi cụ thể trên mạng vào tuần đầu tháng ...
  Được đăng 19:41, 25 thg 7, 2013 bởi Cơ bản Khoa
 • ĐIỂM THI CỦA SV HỌC LẠI (Hình thức học ghép lớp.HKII năm 2011-2012)
  Được đăng 01:23, 11 thg 7, 2012 bởi Cơ bản Khoa
 • DANH SÁCH SINH VIÊN THI LAI (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012)
  Được đăng 18:28, 9 thg 7, 2012 bởi Cơ bản Khoa
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »