TRA CỨU MÃ SỐ HSSV

Mời tải file dưới đây để tra cứu mã số học sinh, sinh viên.
 
Cách tra cứu: Trong file EXCEL tải về,
 
1. Sheet  "SortByGroup" để tra Mã số HSSV theo họ, tên và ngày tháng năm sinh trong danh sách lớp (theo tuần tự từ các lớp nhập học năm 2008 đến 2010, từ TCCN đến Cao đẳng).
 
2. Sheet "SortByName" để tra Mã số HSSV theo tên xếp theo vần chữ cái trong danh sách HSSV toàn trường.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
Danh sách tất cả các lớp cao đẳng nhập học năm 2009 (từ ngày 22/8/2009 đến 11h00 ngày 26/11/2009), bao gồm cả lớp Cao đẳng chính quy liên thông.   374k v. 1 Dec 25, 2011, 3:25 AM Thanh Đồng Tố
Ĉ
View Download
File Danh sách để tra mã số HSSV tất cả các lớp nhập học từ năm 2008 đến 2010 (TRA THEO TÊN HSSV XẾP THEO VẦN CHỮ CÁI hoặc TRA THEO TÊN LỚP HỌC).   1069k v. 2 Dec 28, 2010, 11:16 PM Thanh Đồng Tố
Ĉ
View Download
File EXCEL có chứa các SHEET, bao gồm danh sách học sinh, sinh viên xếp theo LỚP (theo mã ngành tăng dần, từ lớp 11Q301A đến 11Q311A, B, C và 11L302A); danh sách học sinh, sinh viên xếp theo vần chữ cái trong tên (từ A đến Y) và danh sách, sĩ số và họ, tên giáo viên chủ nhiệm từng lớp.Các lớp Trung cấp chuyên nghiệp và các lớp Cao đẳng được bố trí trong các SHEET riêng. CẬP NHẬT ĐẾN 15/12/2011.   576k v. 1 Dec 25, 2011, 3:23 AM Thanh Đồng Tố
Comments