Thông báo

Tin tức

Hiển thị bài đăng 1 - 11trong tổng số 63. Xem nội dung khác »

Lịch công tác

Ngày thángThời gianNội dungThành phầnThực hiện
26 tháng 5, 2017 14h00 Họp khoa Toàn thể CBVC  
31 tháng 3, 2017 14h00 Họp đảng ủy Đc Hòa  
29 tháng 3, 2017 14h00 Họp Hội đồng Tư vấn Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Ban Chủ nhiệm Xây dựng, chuyển đổi các chương trình đào tạo  
27 tháng 3, 2017 09h00 Làm việc với Đại diện Tập đoàn Giáo dục Spectrum Malaysia (SEG) tại Việt Nam Đ/c Hòa, Thuận, Việt, Thư  
16 tháng 3, 2017 14h00 Họp về sắp xếp, bố trí lại các phòng thực hành tại Nhà B, C và D Cơ sở 1 BCN Khoa, TBM, GV BM Điện Điện tử, CNTT; Đ/c Hương, Ngọc  
15 tháng 3, 2017 14h00 Họp về Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021  BCN Khoa, Tr Bộ môn, Đ/c Hương, Ngọc  
14 tháng 3, 2017 14h00 Họp Hội đồng Tư vấn Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Phiên 09 Ban Chủ nhiệm Xây dựng, chuyển đổi các chương trình đào tạo báo cáo  
13 tháng 3, 2017 14h00 Họp về công tác quy hoạch cán bộ diện Thành ủy quản lý Đc Hòa, Thuận  
Hiển thị 8 mục từ trang Kế hoạch công tác được sắp xếp theo Ngày tháng, Thời gian. Xem mục khác »