Thông báo

Tin tức

Hiển thị bài đăng 1 - 11trong tổng số 64. Xem nội dung khác »

Lịch công tác

Ngày thángThời gianNội dungThành phầnThực hiện
10 tháng 1, 2018 15h00 Họp Khoa Công nghệ Toàn thể CBVC  
10 tháng 1, 2018 14h00 Họp Chi bộ Khoa Các đồng chí Đảng viên  
14 tháng 9, 2017 14h00 Họp Khoa Toàn thể CBVC Khoa  
17 tháng 8, 2017 15h00 Họp khoa Toàn thể CBVC Khoa Công nghệ  
17 tháng 8, 2017 14h00 Họp Chi bộ Các đồng chí Đảng viên  
26 tháng 5, 2017 14h00 Họp khoa Toàn thể CBVC  
31 tháng 3, 2017 14h00 Họp đảng ủy Đc Hòa  
29 tháng 3, 2017 14h00 Họp Hội đồng Tư vấn Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Ban Chủ nhiệm Xây dựng, chuyển đổi các chương trình đào tạo  
Hiển thị 8 mục từ trang Kế hoạch công tác được sắp xếp theo Ngày tháng, Thời gian. Xem mục khác »