CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

                UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ thông tin – Khoa Công nghệ  (ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày 24/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

 

TT

Nội dung

Chuẩn đầu ra

1.

Tên ngành đào tạo

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2.

Tên chuyên ngành (tên chương trình đào tạo)

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Công nghệ thông tin

3.

Tên tiếng Anh

Mechanical Engineering Technology

Electrical and Electronics Engineering Technology

Information Engineering Technology

4.

Mã ngành

51510201

51510301

51480201

5.

Mã ngành quy ước tuyển sinh

01

05

03

6.

Trình độ đào tạo

Cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học

7.

Thời gian đào tạo

3 năm (36 tháng, chia thành 6 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng)

8.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông

9.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất ...

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí.

Đào tạo các cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện - điện tử cơ bản; có khả năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật điện,  điện tử.

Đào tạo các cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có kiến thức khoa học và công nghệ về thiết kế, xây dựng, cài đặt, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống điện tử số, các hệ thống máy tính, mạng máy tính và các hệ thống, thiết bị dựa trên máy tính.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính, trong các công ty phần mềm, các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng các thiết bị, dây chuyền sản xuất tin học hóa và rô-bớt công nghiệp.

10.

Yêu cầu về kiến thức

 

Kiến thức chung

Trình bày và diễn giải được những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoại ngữ, tin học

Tiếng Anh tương đương trình độ B; Tin học tương đương trình độ B.

Kiến thức cơ sở và chuyên môn

Có kiến thức cơ bản và khả năng thực hành về ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí như tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy và quy trình công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

 

Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về công nghệ kỹ thuật điện - điện tử;

Có các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, về mạng máy tính và quản trị mạng máy tính, về kiến trúc hệ máy tính, hệ điều hành, cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; các kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện tử, mạch logic, mạch và tín hiệu.

11.

Yêu cầu về kỹ năng

 

 

 

Kỹ năng cứng

Có khả năng tham gia tính toán, thiết kế chế tạo hoặc nâng cấp, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như vận hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị công nghệ cơ khí, các dây chuyền công nghệ sản xuất cơ khí; tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ về cơ khí;

Tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc; có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về công nghệ kỹ thuật cơ khí; nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án.

Có khả năng tham gia tính toán, thiết kế chế tạo hoặc nâng cấp, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như vận hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị kỹ thuật điện, điện tử; tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ về kỹ thuật điện, điện tử;

Tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc; có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án.

Có khả năng tham gia tính toán, thiết kế chế tạo hoặc nâng cấp, lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng như cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống điện tử số, các hệ thống máy tính, mạng máy tính và các hệ thống, thiết bị dựa trên máy tính; lập trình cơ sở dữ liệu, lập trình phần mềm ứng dụng; thiết kế website;

Tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc; có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính; nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án về công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính.

Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

12.

Yêu cầu về thái độ

 

Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có thói quen khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn

 

Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

13.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhân viên thiết kế, vận hành, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư vấn, thiết kế, lắp ráp và phân phối thiết bị cơ khí, cơ-điện dân dụng và công nghiệp, trong các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng các thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ cao và rô-bớt công nghiệp.

 

Nhân viên thiết kế, vận hành, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư vấn, thiết kế, lắp ráp và phân phối thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp, trong các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng các thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ cao và rô-bớt công nghiệp.

Lập trình viên, nhân viên quản trị mạng, quản trị website, nhân viên thiết kế, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính, trong các công ty phần mềm, các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng các thiết bị, dây chuyền sản xuất tin học hóa, các hệ thống điện tử số và rô-bớt công nghiệp.

14.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Biết cách tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành, ngành, nhóm ngành.

15.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế được Nhà trường tham khảo

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT).

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT).

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ đại học, ngành Kỹ thuật máy tính, (ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 09/12/2008 của Bộ GD&ĐT).

Criteria for accrediting engineering technology programs: Effective for Evaluations During the 2005-2006 Accreditation Cycle (ABET Technology Accreditation Commission. Website: www.abet.org).                UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                          

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Các ngành Kế toán và Tài chính-Ngân hàng – Khoa Kế toán-Tài chính  (ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày 24/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

 


TT

Nội dung

Chuẩn đầu ra

1.

Tên ngành đào tạo

KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG

2.

Tên chuyên ngành (tên chương trình đào tạo)

Kế toán tổng hợp

Kế toán – Kiểm toán

Tài chính – Ngân hàng

3.

Tên tiếng Anh

Accounting

Accounting – Auditing

Finance and Banking

4.

Mã ngành

51340301

51340301

51340201

5.

Mã ngành quy ước tuyển sinh

02

09

11

6.

Trình độ đào tạo

Cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học

7.

Thời gian đào tạo

3 năm (36 tháng, chia thành 6 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng thực học)

8.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

9.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Đào tạo kiểm toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán, kiểm toán và tổ chức công tác kế toán, kiểm toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, kiểm toán, bộ phận tài chính trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh, các kiến thức về tài chính – ngân hàng, marketing, kế toán và kinh tế, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn tài chính, ngân hàng ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

10.

Yêu cầu về kiến thức

 

Kiến thức chung

Trình bày và diễn giải được những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoại ngữ, tin học

Tiếng Anh tương đương trình độ B; Tin học tương đương trình độ B.

Kiến thức cơ sở và chuyên môn

- Có hiểu biết về pháp luật kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán);

- Nắm được những nguyên lý cơ bản về kế toán, kiểm toán; về thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có kiến thức cơ bản về kế toán các quá trình sản xuất, kinh doanh, từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

- Có hiểu biết về pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành (Luật kế toán, kiểm toán Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán);

- Nắm được những nguyên lý cơ bản về kế toán, kiểm toán; về thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có kiến thức cơ bản về kế toán các quá trình sản xuất, kinh doanh, từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính nhà nước, kinh doanh bảo hiểm và ngân hàng

- Nắm được những nguyên lý cơ bản về kế toán, kiểm toán; về phân tích và quản trị tài chính của doanh nghiệp (theo các phương pháp truyền thống và hiện đại); về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của doanh nghiệp một cách có hiệu quả; về đầu tư tài chính, thẩm định dự án tài chính;

11.

Yêu cầu về kỹ năng

 

Kỹ năng cứng

- Biết cách tổ chức công tác kế toán, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế toán.

- Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán cơ bản, từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.

- Biết cách làm thủ công, trên máy vi tính (sử dụng bảng tính EXCEL) hoặc khai thác, sử dụng phần mềm để tổ chức công tác kế toán, vận dụng chế độ kế toán.

- Biết cách tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế toán.

- Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán, kiểm toán cơ bản, từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.

- Biết cách làm thủ công, trên máy vi tính (sử dụng bảng tính EXCEL) hoặc khai thác, sử dụng phần mềm để tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, vận dụng chế độ, quy định về kế toán, kiểm toán.

- Biết cách vận dụng các qui định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của doanh nghiệp có hiệu quả; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính, thẩm định dự án tài chính;

- Biết cách làm thủ công, cũng như sử dụng các hàm chuyên dụng trong bảng tính EXCEL để tính toán các chỉ số, phân tích các hoạt động kinh doanh và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

12.

Yêu cầu về thái độ

 

Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có thói quen khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn

Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

13.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Đảm nhận được công việc của một kế toán viên phụ trách một phần hành kế toán cụ thể hoặc một trợ lý tài chính (phân tích, kiểm soát tài chính) của doanh nghiệp.

Đảm nhận được công việc của một kế toán viên phụ trách một phần hành kế toán cụ thể hoặc một trợ lý tài chính (phân tích, kiểm soát tài chính) của doanh nghiệp; kiểm toán viên (hoặc kiểm toán viên nội bộ), phụ trách một phần hành kế toán cụ thể của công ty kiểm toán hoặc cơ quan kiểm toán nhà nước,.

Đảm nhận được công việc của một trợ lý tài chính (phân tích, kiểm soát tài chính) của doanh nghiệp; kiểm soát viên tín dụng; kiểm soát viên giao dịch; nhân viên tín dụng hoặc hỗ trợ tín dụng trong Ngân hàng.

14.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Biết cách tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành, ngành hoặc nhóm ngành.

15.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế được Nhà trường tham khảo

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Kế toán (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/7/2004 của Bộ GD&ĐT)

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Tài chính-Ngân hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/4/2007 của Bộ GD&ĐT)              

                UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                          

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Các ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Khoa Quản trị và Du lịch

(ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày 24/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

 

TT

Nội dung

Chuẩn đầu ra

1.

Tên ngành đào tạo

QUẢN TRỊ KINH DOANH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

2.

Tên chuyên ngành (tên chương trình đào tạo)

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3.

Tên tiếng Anh

Business Administration

Tourism & Travel Services Management

4.

Mã ngành

51340101

51340103

5.

Mã ngành quy ước tuyển sinh

07

06

6.

Trình độ đào tạo

Cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học

7.

Thời gian đào tạo

3 năm (36 tháng, chia thành 6 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng)

8.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông

9.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức cơ bản về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong quản trị và kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các loại hình doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

10.

Yêu cầu về kiến thức

 

Kiến thức chung

Trình bày và diễn giải được những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoại ngữ, tin học

Tiếng Anh tương đương trình độ B; Tin học tương đương trình độ B.

Kiến thức cơ sở và chuyên môn

Nhận biết và lý giải được những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô, vi mô, kinh tế phát triển, lý thuyết tài chính-tiền tệ, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế; nắm được các kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, nguyên tắc và phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; những nguyên tắc, phương pháp cơ bản của quản trị kinh doanh;

Có các kiến thức cơ bản về quản trị và tác nghiệp trong việc hoạch định chính sách kinh doanh, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quản trị nhân sự, hành chính-văn phòng; quản trị tài chính và dự án đầu tư; quản trị marketing bán hàng, tiếp thị và thương mại điện tử phù hợp với cơ chế thị trường.

Nhận biết và lý giải được những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô, vi mô, kinh tế phát triển, lý thuyết tài chính-tiền tệ, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế du lịch; nắm được các kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, nguyên tắc và phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh du lịch và lữ hành; những nguyên tắc, phương pháp cơ bản của quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành;

Có các kiến thức cơ bản về quản trị và tác nghiệp trong việc hoạch định chính sách kinh doanh du lịch và lữ hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và lữ hành, quản trị nhân sự, hành chính-văn phòng, quản trị tài chính và dự án đầu tư du lịch và lữ hành; quản trị marketing bán hàng, tiếp thị và thương mại điện tử trong kinh doanh du lịch và lữ hành phù hợp với cơ chế thị trường.

Nắm được các khái niệm, kiến thức cơ bản về du lịch, các loại hình du lịch, thị trường du lịch, xã hội học về du lịch, địa lý du lịch theo quan điểm của Tổ chức Du lịch thế giới WTO; văn hóa du lịch và quy hoạch du lịch trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội.

11.

Yêu cầu về kỹ năng

 

Kỹ năng cứng

Biết cách tổ chức hoạch định, quản trị, tác nghiệp và kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quản trị nhân sự, hành chính-văn phòng; quản trị tài chính và dự án đầu tư; quản trị marketing bán hàng, tiếp thị và thương mại điện tử phù hợp với cơ chế thị trường.

Biết soạn thảo các văn bản, giấy tờ giao dịch, thỏa thuận thường dùng trong quản trị, tác nghiệp và kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; biết cách sử dụng các hàm chuyên dụng trong bảng tính EXCEL để tính toán các chỉ số phục vụ công tác thống kê và quản trị kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Biết cách tổ chức hoạch định, quản trị, tác nghiệp và kiểm tra các hoạt động hướng dẫn du lịch, điều hành tour theo chuẩn VTOS của Tổng cục Du lịch Việt Nam và EU; thiết kế và thực hiện các chương trình (tour) du lịch theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc của khách hàng; tổ chức và điều hành các sự kiện, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch (như hội chợ, triển lãm, festival, ...).

Thành thạo các công cụ tin học văn phòng, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong việc cung ứng các dịch vụ du lịch và lữ hành; đọc hiểu và sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh đơn giản trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; giao tiếp được tiếng Anh trong các tình huống giao dịch thông thường.

Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

12.

Yêu cầu về thái độ

 

 

Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có thói quen khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn

Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

13.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Trợ lý hoặc nhân viên kế hoạch, quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, quản trị dự án đầu tư trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Hướng dẫn viên du lịch nội địa; điều hành và thiết kế tour du lịch; nhân viên đón tiếp và tư vấn bán hàng (tour, vé máy bay); trợ lý hoặc nhân viên quản lý, quản trị tour du lịch, tổ chức các sự kiện, ... trong các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về du lịch.

14.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Biết cách tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành, ngành, nhóm ngành.

15.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế được Nhà trường tham khảo

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ cao đẳng, ngành Quản trị kinh doanh (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/7/2004 của Bộ GD&ĐT)

                                                                                                                                                  

            

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                        

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước – Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (ban hành kèm theo Quyết định số 431/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày 24/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

TT

Nội dung

Chuẩn đầu ra

1.

Tên ngành đào tạo

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

2.

Tên chuyên ngành (tên chương trình đào tạo)

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

3.

Tên tiếng Anh

Water Resources Engineering Technology

4.

Mã ngành

51510405

5.

Mã ngành quy ước tuyển sinh

10

6.

Trình độ đào tạo

Cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học

7.

Thời gian đào tạo

3 năm (36 tháng, chia thành 6 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng)

8.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông

9.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có hiểu biết và kỹ năng thực hành cơ bản về quy hoạch, thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án phòng lũ, tưới tiêu, tổ chức quản lý hệ thống tài nguyên nước lưu vực sông và vùng lãnh thổ, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các cơ sở thiết kế, thi công và khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước.

10.

Yêu cầu về kiến thức

 

Kiến thức chung

Trình bày và diễn giải được những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoại ngữ, tin học

Tiếng Anh tương đương trình độ B; Tin học tương đương trình độ B.

Kiến thức cơ sở và chuyên môn

Có các kiến thức cơ bản về thủy lực, thủy văn, địa kỹ thuật; về nguồn nước, vai trò của nguồn nước trong phát triển kinh tế- xã hội của loài người và môi trường, quy hoạch và phát triển nguồn nước, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước tự nhiên và nhân tạo, pháp luật, thể chế và chính sách đối với các nguồn nước; các nguyên tắc và kinh tế trong quy hoạch, luật nước, các công trình thủy lợi như trạm bơm, hồ chứa, đập tràn vv, giao thông thủy, thủy điện, tiêu thoát nước mưa và nước thải, phòng lũ, quy hoạch tài nguyên nước; hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu;

Nắm được các nguyên tắc, phương pháp quy hoạch và quản lý tài nguyên nước lưu vực sông và vùng lãnh thổ; quy hoạch phòng lũ, tưới tiêu; thiết kế và tổ chức thi công các công trình thủy lợi; quản lý và khai thác các công trình có liên quan đến nước (thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước).

11.

Yêu cầu về kỹ năng

 

Kỹ năng cứng

Có khả năng tham gia thiết kế, tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm liên quan đến ngành học như thủy lực, thủy văn, địa kỹ thuật; tham gia thiết kế toàn bộ hoặc từng hạng mục công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên nước nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, đạo lý, sức khoẻ và an toàn lao động và đảm bảo phát triển bền vững; biết cách nhận biết, diễn đạt và tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia thiết kế và tổ chức thi công các công trình thủy lợi; thực hiện các công việc về quản lý và khai thác công trình có liên quan đến nước (thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước).

Có khả năng sử dụng các công cụ trợ giúp hiện đại như phần mềm máy tính, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước.

Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

12.

Yêu cầu về thái độ

 

Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có thói quen khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn

 

Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

13.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Trợ lý các dự án quy hoạch và quản lý tài nguyên nước; quy hoạch phòng lũ, tưới tiêu; thiết kế và tổ chức thi công các công trình thủy lợi; quản lý và khai thác công trình có liên quan đến nước (thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước).

14.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Biết cách tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành, ngành, nhóm ngành.

15.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế được Nhà trường tham khảo

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ đại học, ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 09/12/2008 của Bộ GD&ĐT).

CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Ngành Phát triển nông thôn – Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 (ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  27/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng)

TT

Nội dung

Chuẩn đầu ra

1.

Tên ngành đào tạo

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2.

Tên chuyên ngành (chương trình đào tạo)

Phát triển nông thôn

3.

Tên tiếng Anh

Rural development

4.

Mã ngành

C620116

5.

Mã ngành quy ước tuyển sinh

308

6.

Trình độ đào tạo

Cao đẳng hệ chính quy, vừa làm vừa học

7.

Thời gian đào tạo

3 năm (36 tháng, chia thành 6 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng)

8.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông

9.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có hiểu biết và kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các dự án phù hợp với các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể - xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

10.

Yêu cầu về kiến thức

 

Kiến thức chung

Trình bày và diễn giải được những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn về chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoại ngữ, tin học

Tiếng Anh tương đương trình độ B; Tin học tương đương trình độ B.

Kiến thức cơ sở và chuyên môn

Có hiểu biết cơ bản về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Có các kiến thức cơ bản về nguyên lý phát triển và các quy luật phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn từ đó xác định được định hướng, chiến lược phát triển thích ứng với nhu cầu xã hội

Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản nhằm hỗ trợ, tư vấn và triển khai thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.

11.

Yêu cầu về kỹ năng

 

Kỹ năng cứng

Có khả năng tham gia thiết kế, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn; truyền đạt thông tin, chuyển giao các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.

Biết cách khai thác, sử dụng các phần mềm tin học chuyên dụng, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm để phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Biết cách tổ chức và quản lý sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kỹ năng mềm

Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng lập kế hoạch công tác và quản lý thời gian cá nhân; làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

12.

Yêu cầu về thái độ

 

Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

Tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tự trọng dân tộc và ý thức, trách nhiệm công dân.

Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

Có nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; có phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, chính xác; có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác trong xử lý các công việc chuyên môn.

Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

Biết cách khai thác các nguồn thông tin, tri thức thông qua internet, sách, báo, tạp chí thông tin, tư liệu, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế để tự cập nhật thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, cải tiến nghiệp vụ.

13.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tư vấn, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất nông nghiệp trong cộng đồng; hoạch định, tổ chức đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn đến cấp xã, huyện, vùng; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất; nghiên cứu các giải pháp phát triển cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và năng lực của cộng đồng ở nông thôn.

14.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Biết cách tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học cùng chuyên ngành, ngành, nhóm ngành.

15.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế được Nhà trường tham khảo

Chương trình khung giáo dục đại học, trình độ đại học, ngành Phát triển nông thôn (ban hành theo thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Vụ GDĐH-Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT HP (để báo cáo);

- BGH; Website trường;                                                                                                                                                                                               (Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                                                                                                                                             

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                                                                                                                                          TS. Đồng Tố Thanh


                                                                                                                                                           
Comments