SMSSigns

přidáno: 16. 10. 2011 14:08, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 16. 10. 2011 14:43 ]

Popis

Zobrazení stavu parkovišť a pracoviště dispečinku Český Krumlov

Schema


GUI


Technické řešení

Server obhospodařuje frontu zpráv pro každou dopravní značku. Server zajišťuje:
  • že na dopravní značku budou SMS zasílány v intervalu, který bude postačovat pro bezpečné zpracování SMS značkou (např. 2 minuty – volitelný parametr)
  • že na dopravní značku bude zaslána další SMS až po potvrzení předchozí SMS pomocí doručenky zaslané GSM sítí (volitelná vlastnost)
  • že na dopravní značku bude zaslána další SMS až po potvrzení předchozí SMS pomocí hlášení o stavu značky zaslaném značkou (volitelná vlastnost)
  • že v případě nepotvrzení doručení SMS bude proveden opakovaný pokus o odeslání SMS po nastaveném časovém intervalu
Server zajišťuje, že v případě čekání více povelů na značku ve frontě, bude značce zaslán pouze jeden povel s finálním stavem fronty pro všechny panely značky.
Server zajišťuje, že v případě, že značka neodpovídá (je např. vypnuta), jsou jí sice odesílány SMS s opakovanými pokusy o navázání spojení, SMS jsou ale odesílány až po vypršení platnosti SMS předchozích, takže v okamžiku zapnutí značky nemůže dojít k jejímu zahlcení nahromaděnými zprávami.
Server umožňuje nadefinovat seznam mobilních čísel, ze kterých akceptuje řídící SMS zprávy.
Server umožňuje nastavit, režim, kdy provádí zjišťování potvrzeného aktuálního stavu značky, čímž zajistí, že značka se skutečně nachází ve stavu, který byl požadován.
Výše uvedené vlastnosti je možné konfigurovat tak, aby se dosáhlo kompromisu mezi vyšším množstvím odeslaných SMS zpráv (vyšší provozní náklady) s výhodou větší kontroly nad aktuálním stavem značek na jedné straně a menším množstvím odeslaných SMS zpráv (nižší provozní náklady) a menší kontrolou nad aktuálním stavem značek na straně druhé.
Server poskytuje www rozhraní se zobrazením:
  • aktuálního stavu parkovišť
  • aktuálního stavu značek
  • čekajících požadavků na značky
  • posledních potvrzených stavů značek 
Toto rozhraní umožňuje dispečerovi získat informaci o aktuálním stavu systému, umožňuje též získávat informace i ostatním uživatelům odkudkoli ze sítě Internet.
Přístup k www rozhraní je chráněn uživatelským jménem a heslem.
Server SMSSigns je určen pro řízení dopravních značek se signalizací stavu parkovišť pomocí SMS zpráv. Server zobrazuje aktuální stav parkovišť a značek ve www rozhraní přístupném odkudkoli ze sítě Internet po zadání uživatelského jména a hesla.
Comments