Realizované projekty

Systém pro podporu online vzdělávání

přidáno: 16. 10. 2011 16:31, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 16. 10. 2011 16:32 ]

Popis

Jedná se o backend systém pro administraci činností okolo pořádání online kurzů a přednášek poskytovaných občanským sdružením Seppia.cz a využívá tyto technologie z Google Apps:

Technický popis a GUI

Google Apps Scripts 

aplikační logika celého backend systému poskytující : 
 • rozšíření pro správu kontaktů, kurzu a registrací, 
 • generování certifikátů v PDF a jejich odesílání z prostředí Docs Spreadsheetu, 
 • podpora profilových a informačních stránek na Sites 
 • a hlavně na pozadí běžící automatická logika zpracovávající registrace na kurzy ať z webu na Sites, tak přes email z externího systému schoolnet.cz přes který online vdělávání probíhá 

Google Apps Docs 

Spreadsheet, Documents, Forms 
 • evidence kurzů, termínů, studentů, registrací na kurzy, certifikátů, automatická tvorba osobních certifikátů ze šablony do PDF formátu přiloženého k osobnímu mailu, dotazníky na zpětnou vazbu 

Google Apps Sites 

Informace a Selfcare 
 • web hosting s veřejnými informacemi o kurzech a s privátní sekcí na správu uživatelských profilů s kontaktními a osobními informacemi nutnými pro vystavování certifikátů (např. s kredity pro zdravotní sestry) 
 • selfcare stránky pro přihlašování na jednotlivé kurzy 

Google Apps Mail 

komunikace se studenty, notifikace v den kurzu a automatické zpracování registrací

WEB a CMS systém pro Seppia.cz

přidáno: 16. 10. 2011 15:43, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 16. 10. 2011 17:31 ]

Popis

Implementace CMS systému a tvorba webu včetně designu pro potřeby občanského sdružení SEPPIA.CZ, které se zaměřuje na podporu znevýhodněných osob například online vzděláváním.

GUI


Technické řešení

CMS je založen na opensource projektu Vosao, který je nainstalován na GAE (Google App Engine), což aplikační hosting poskytovaný do určitého objemu zobrazení stránek zcela zadarmo.
Design webu vychází z kombinovaných open source CSS šablon z http://www.styleshout.com/ a http://demusdesign.com/

Řízení domu (1-wire bus v praxi)

přidáno: 16. 10. 2011 15:19, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 17. 12. 2013 5:07 ]

Popis

Stávající implementace realizuje kompletní a nízko-nákladový systém na řízení technologií domu jako je vzdálené ovládání zásuvek, zavlažování rostlin na terase, sledování teplot na různých místech, řízení filtrace bazénu a monitorování solárního ohřevu.

GUI

Přehled teplot za poslední 2 dny:
temps_48h.png

Přehled teplot za poslední měsíc:
temps_1month.png

Technické řešení

 • Základem HW řešení systému je vyřazený wifi router ASUS WL-500b s nainstalovaným a upraveným OpenWRT firmware připojený skrz USB adapter DS9490R k čidlům a výkonným prvkům přes 1-wire bus vedený ethernetovým kabelem.
 • SW část je založena na OWFS (One Wire File System), který zpřístupňuje celou sběrnici jako virtuální adresářovou strukturu, kdy adresáře jsou tvořeny ID zařízení a obsahují virtuální soubory dle vlastností každého zařízení, např. soubor temperature který obsahuje teplotu ve stupních Celsia. Proto bylo možné zbytek aplikační logiky napsat pouze za pomoci shell scriptů, která se spouštějí třeba pravideleně podle crontab.
 • Výhodou 1-wire HW je cena, a jednoduchost implementace, kdy není většinou potřeba kromě příslušného SMD "švábu" většinou nic, nebo maximálně trazistor a odpor a sepnutí většího proudového zatížení, třeba relátka. Lehce se tak dá sestavit do zásuvky i její ovládání a to v ceně pár korun.
 • Využití starého routeru, na který lze nainstalovat OpenWRT firmware také uspoří jinak podstatnou investici do nějaké centrální jednotky.

Informační SMS systém

přidáno: 16. 10. 2011 14:23, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 16. 10. 2011 14:43 ]

Popis

Informační SMS systém je řešení přinášející zjednodušení komunikace mezi správou obce a občany. Systém umožňuje registrovaným uživatelům jednoduše jednotlivě či hromadně rozesílat informační SMS zprávy (například obyvatelům obce či vedení obce) a přijímat odpovědi na ně posílané zpětně na centrální číslo.
Výhody systému :
 • Efektivní komunikace s občany či správou obce (např. hromadné odesílání upozornění občanům v případě havarijních situací)
 • Možnost samoregistrace/odhlášení občanů do systému (pomocí definované zprávy, občané si sami mohou rozhodnou, zda chtějí zprávy dostávat)
 • Personalizované nastavení systému pro každého uživatele na obecním úřadě (vlastní seznam kontaktů, skupin příjemců)
 • Sdílení kontaktů a skupin bez nutnosti instalace samostatné na každém jednotlivém počítači
 • Přístup k seznamu přijatých zpráv je společný, každý uživatel může reagovat na připomínky občanů, které se týkají právě jeho případně zastoupit ostatní
 • Jednotné centrální číslo přes, které komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit komu poslat zprávu a na jaké číslo)
 • Jednoduché použití z libovolného počítače v obecním úřadě (systém běží v okně internetového prohlížeče

GUI


Technické řešení

Systém pro svůj běh potřebuje zcela standardní počítač s nainstalovaným operačním systémem Windows XP. Vlastní program běží na pozadí jako systémová služba, tudíž oproti jiným řešením ho není nutné ručně spouštět či nechávat přihlášeného uživatele.  K připojení SMS centra O2 se používá zabezpečené připojení přes internet na službu O2 SMS Connector. Služba umožňuje použití virtuálního čísla, ze kterého lze odesílat SMS do sítě O2 (v rámci paušálního poplatku je určitý počet SMS zdarma a následné jsou za zvýhodněné ceny než v případě posílání z telefonu) a do sítě libovolného operátora (viz. ceny v aktuálním ceníku O2). Pro příjem zpráv také neplatí žádné omezení a je možný z libovolné mobilní sítě. Služba O2 SMS Connector používá pro zabezpečení komunikace klientský certifikát, který je 
možné nainstalovat na počítač pouze pro konkrétní uživatelský účet, proto systémová služba musí běžet ve stejném kontextu, čili pod stejným uživatelským kontem, kde byl instalován certifikát.

SMSSigns

přidáno: 16. 10. 2011 14:08, autor: Aleš Holubec   [ aktualizováno 16. 10. 2011 14:43 ]

Popis

Zobrazení stavu parkovišť a pracoviště dispečinku Český Krumlov

Schema


GUI


Technické řešení

Server obhospodařuje frontu zpráv pro každou dopravní značku. Server zajišťuje:
 • že na dopravní značku budou SMS zasílány v intervalu, který bude postačovat pro bezpečné zpracování SMS značkou (např. 2 minuty – volitelný parametr)
 • že na dopravní značku bude zaslána další SMS až po potvrzení předchozí SMS pomocí doručenky zaslané GSM sítí (volitelná vlastnost)
 • že na dopravní značku bude zaslána další SMS až po potvrzení předchozí SMS pomocí hlášení o stavu značky zaslaném značkou (volitelná vlastnost)
 • že v případě nepotvrzení doručení SMS bude proveden opakovaný pokus o odeslání SMS po nastaveném časovém intervalu
Server zajišťuje, že v případě čekání více povelů na značku ve frontě, bude značce zaslán pouze jeden povel s finálním stavem fronty pro všechny panely značky.
Server zajišťuje, že v případě, že značka neodpovídá (je např. vypnuta), jsou jí sice odesílány SMS s opakovanými pokusy o navázání spojení, SMS jsou ale odesílány až po vypršení platnosti SMS předchozích, takže v okamžiku zapnutí značky nemůže dojít k jejímu zahlcení nahromaděnými zprávami.
Server umožňuje nadefinovat seznam mobilních čísel, ze kterých akceptuje řídící SMS zprávy.
Server umožňuje nastavit, režim, kdy provádí zjišťování potvrzeného aktuálního stavu značky, čímž zajistí, že značka se skutečně nachází ve stavu, který byl požadován.
Výše uvedené vlastnosti je možné konfigurovat tak, aby se dosáhlo kompromisu mezi vyšším množstvím odeslaných SMS zpráv (vyšší provozní náklady) s výhodou větší kontroly nad aktuálním stavem značek na jedné straně a menším množstvím odeslaných SMS zpráv (nižší provozní náklady) a menší kontrolou nad aktuálním stavem značek na straně druhé.
Server poskytuje www rozhraní se zobrazením:
 • aktuálního stavu parkovišť
 • aktuálního stavu značek
 • čekajících požadavků na značky
 • posledních potvrzených stavů značek 
Toto rozhraní umožňuje dispečerovi získat informaci o aktuálním stavu systému, umožňuje též získávat informace i ostatním uživatelům odkudkoli ze sítě Internet.
Přístup k www rozhraní je chráněn uživatelským jménem a heslem.
Server SMSSigns je určen pro řízení dopravních značek se signalizací stavu parkovišť pomocí SMS zpráv. Server zobrazuje aktuální stav parkovišť a značek ve www rozhraní přístupném odkudkoli ze sítě Internet po zadání uživatelského jména a hesla.

1-5 of 5