คลิปสอนวิธีการใช้งานระบบ SDQ Online
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

: ข่าวกิจกรรม

  • อบรมครูใช้งาน Google Apps for Education
    กิจกรรมการอบรม Google Apps for Education ให้กับครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เพื่อให้ครูทุกคนได้เห็นประโยชน์ เห็นความสำคัญในจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือต่างๆของ Google Apps ตลอดจนสามารถสร้างเว็บไซต์รายวิชาที่สอนของตนเองได้
       
       

    ส่ง 23 พ.ค. 2558 18:39 โดย Apiwat Wongkanha
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/hoksib.ac.th/kar-srang-websit/