Dni zajęć‎ > ‎

2. Publikowanie i zbiory publikacji

Korzystanie z publikacji zwartych, cytowanie
i publikowanie; zbieranie i  przetwarzanie danych


Po zajęciach powinnaś/powinieneś:
 • mieć uaktywniony serwis Google Reader,
 • zaprenumerować przykładowe kanały subskrypcji treści
 • znać możliwości subskrypcji, kategoryzacji i republikacji,

 • mieć uaktywnioną usługę Google Docs,
 • umieć skorzystać z podstawowych funkcji współpracy w dokumentach online,
 • znać różne poziomy dostępu do dokumentów (publiczny, oglądanie, redagowanie, własność, zapraszanie),
 • umieć wykorzystać formularze do zbierania danych,
 • znać podstawowe funkcje serwisów Google Books i Scholar (łacznie z tworzeniem własnej biblioteki).

Rys. Okładka książki dostępnej w polskiej wersji serwisu Google Books (books.google.pl)Najważniejsze serwisy:

 • Agregacja treści dostępnych w kanałach subskrypcyjnych:
 • Arkusze, dokumenty, prezentacje i formularze online:
 • Wyszukiwanie treści książek, publikacji, cytatów, tworzenie osobistych bibliotek:
books.google.com (książki online)
Comments