Parasitter‎ > ‎

Leishmaniose

Leishmaniose er en sykdom som affiserer både mennesker og dyr, og forårsakes av parasitten Leishmania spp.
 
Hunder utvikler som oftest den alvorlige systemiske formen av leishmaniose, og det er disse hundene som regnes for det største smittereservoaret for human sykdom. Den kan være svært vanskelig å både diagnostisere òg behandle.
 
I Norge er dette heldigvis en svært sjelden sykdom, og dersom den oppdages vil det nesten alltid dreie seg om et dyr som kommer fra eller har vært i utlandet. Man regner med at så mange som 50% av alle hunder i Middelhavsområdet er smittet, men langt ifra alle viser symptomer.
 
Smitten spres via sandfluen Phlebotomus spp, og Leishmania er avhengig av både insekt og pattedyr for å fullføre sin livssyklus.
 
Symptomene kan være mange, fordi parasitten kan finnes i nesten hele kroppen. Typisk er det at hundene ser mye eldre ut enn de egentlig er. Hundene kan utvikle flere av de følgende symptomene:
  • Dårlig appetitt, som regel en følge av nyresvikt
  • Leverbetennelse
  • Anemi (blodmangel)
 
Symptomer i huden kan være mange, og typisk er at hunden faktisk ikke klør. Noe av det som kan sees er:
  • Symmetrisk håravfall
  • Flass
  • Sår i huden, særlig på albuer og tær
  • Nupper og kuler i ulike størrelser
  • Fortykkelse av huden på nese og tredeputer
  • Klobetennelse
  • Depigmentering av nese og munnslimhinner
Diagnosen kan stilles på flere måter, men kan som nevnt by på vanskeligheter fordi det foreløpig ikke finnes tester som er gode nok. Skal man stille diagnosen kan man forsøke å påvise parasitten direkte i mikroskopet, ifra prøver av hudforandringer, lymfeknuter, beinmarg eller milt. Man kan også ta en blodprøve for å påvise antistoffer mot Leishmania, eller man kan undersøke for parasittens DNA i vevs- eller blodprøver av hunden.

Selv om behandlingen gjør at symptomene forsvinner, er det sjelden at man klarer å fjerne parasitten fra kroppen.