Parasitter‎ > ‎

Pelsmidd

Det finnes 5 ulike typer pelsmidd hos hund, katt og kanin. Hunder er oftest infisert med Cheyletiella yasguri, katter med Cheyletiella blakei og kaniner med Cheyletiella parasitivorax. Fortrinnsvis er det unge dyr som blir affisert. 

Hele livssyklusen til pelsmidden skjer på verten, og består av egg, larver, nymfestadier og voksenstadiet. De voksne lever av hudceller, men graver seg ikke ned i huden. 

Symptomer på pelsmidd kan være:
  • Flass, særlig langs ryggen
  • Kløe
  • Uro
  • Nedstemthet
Symptomer hos eiere er svært vanlig, og kan være fra både hud òg luftveier. 

Diagnosen stilles ved hudskrap, teipavtrykk av huden og napping av pels, som så undersøkes i mikroskopet for å se etter midd og egg. Øverst til høyre ser dere hvordan eggene og midden henger fast i pelsen, og nederst til høyre ser dere hvordan selve pelsmidden ser ut i mikroskopet. 

Behandlingen av selve kjæledyret er forholdsvis enkel, i form av dråper på huden i flere omganger. Det som dessverre ikke er like enkelt, er å fjerne levedyktige egg fra miljøet for å forhindre ny smitte.