Cushings

Cushings sykdom, eller hyperadrenokortisisme (HAC), er en hormonell lidelse som først og fremst rammer eldre hunder. Utsatte raser er dvergpuddel, dachs, boxer, boston terrier og beagle. 
Sykdommen kan være spontan, eller iatrogen (da som regel forårsaket av langvarig behandling med kortison). Av de spontane tilfellene er cirka 15% forårsaket av en svulst i binyrene, som fører til overproduksjon av kortisol. De resterende 85% forårsakes imidlertid av en svulst i hypofysen i hjernen, som fører til overproduksjon av hormonet ACTH, som igjen stimulerer binyrene til å produsere kortisol i store mengder.

Generelle symptomer kan være
 • Økt tørst
 • Økt urineringsfrekvens
 • Økt matlyst
 • Slapphet
 • Hengende, rund buk
 • Fedme
 • Muskelsvakhet
I tillegg ser man svært ofte symptomer fra huden, slik som
 • Dårlig pels
 • Fargeforandringer i pelsen
 • Håravfall, særlig på rygg, mage og flanker
 • Tynn hud
 • Hudormer
 • Økt pigmentering
 • Calcinosis cutis
 • Sekundære hudinfeksjoner med bakterier, sopp og/eller parasitter
Diagnosen stilles på bakgrunn av kliniske symptomer, kombinert med ulike blod- og urinprøver. Dessverre finnes det ingen enkelttest som alene kan diagnostisere sykdommen. 

Behandlingen er avhengig av hvilken type Cushings hunden har, og kan innebære alt fra kirurgi til cellegift og andre medikamenter. Dersom hunden har iatrogen Cushings, er det ønskelig å redusere eller aller helst avslutte kortisonbehandlingen, men det er ikke alltid at det lar seg gjennomføre. 
Undersider (1): Calcinosis cutis