Klosykdom‎ > ‎

Kloløsning - Symmetrical onychomadesis

Kloløsning antas å være en immunmediert sykdom, og rammer som regel hunder av større raser. I Norge kan det virke som om særlig settere er spesielt utsatt. Tidligere ble denne sykdommen kalt symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO).

Lidelsen gjør at flere av hundens klokapsler faller av samtidig, eller i løpet av kort tid. Man antar at dette er svært smertefullt og vanlige symptomer er: 
  • Halthet
  • Den myke delen av kloen er synlig
  • Smerte 
Diagnosen stilles på bakgrunn av symptombildet, men man kan også ta en vevsprøve (biopsi) av kloområdet dersom det er nødvendig. Det kan også være hensiktsmessig å ta prøve for å se etter sekundær infeksjon med sopp eller bakterier. 

Behandlingen består i å fjerne de løse klokapslene mens hunden er i narkose. I tillegg til smertelindring er det ofte nødvendig med bandasje og antibiotika i ettertid for å forhindre infeksjon. I alvorlige tilfeller, særlig der klokapslene faller av for andre gang, er det nødvendig med langvarig behandling med immunmodulerende midler, enten i form av høye doser av vitamin B3 og/eller kortison/cyclosporiner. Man anbefaler i de fleste tilfeller å bytte fôr til en hypoallergen diett, og i tillegg kan det være nyttig å gi daglig tilskudd av fiskeolje. Eier bør være klar over at klørne som vokser ut igjen kan være misformede.
Bildet under viser en klo som har vokst ut igjen etter kloløsning. Slike deformerte klør er ekstra utsatt for nye skader og infeksjoner.