Klosykdom

De mest vanlige klosykdommene i Norge kommer som regel av traume eller bakteriell infeksjon. Typisk rammer det kun èn eller et par av klørne. Det finnes også flere immunmedierte klosykdommer som arter seg på ulike måter. 
Hos allergiske hunder er det vanlig med soppinfeksjon i klofoldene, og soppen Malassezia pachydermatis vil kunne identifiseres i mikroskopet i teipavtrykk og svaberprøver tatt fra klørne. Som man ser på bildet over, er det typisk med brunlig misfarging på øverste del av kloen i forbindelse med en slik soppinfeksjon. Særlig lett er det å oppdage på hvite klør.
 

Pilene på bildet over peker på soppen Malassezia pachydermatis fra klofolden til en allergisk hund. Organismene er forstørret 1000 ganger i mikroskopet. De større mørkelilla flakene er sammenrullede hudceller.