Hudsvulster‎ > ‎

Mastocytom

Mastocytom, eller mastcelletumor, er en vanlig forekommende svulsttype hos hund og katt. Den kan opptre hvor som helst på kroppen, gjerne i huden og underhuden, men kan også finnes i andre organer som lever og milt.

Mastocytomer kan finnes hos hunder i alle aldre, og symptomene (og utseendet) kan variere i stor grad: 
  • Èn eller flere svulster
  • Små eller store svulster
  • Velavgrensede eller diffuse i formen
Bildet over viser hvordan en mastcellesvulst ser ut når man tar en prøve av den og ser i mikroskopet. Pilen peker på en av flere mastceller som inneholder granula ("korn") fylt med histamin.