Allergi‎ > ‎

Fôrallergi

Fôrallergi hos hund og katt kan starte når som helst i løpet av livet, men typisk inntrer det i løpet av første leveår eller etter fylte 6 år. Dyrene blir allergiske for det de spiser, for eksempel tørrfôret, godbiter eller tyggebein. Hele mekanismen bak fôrallergi er forløpig ikke kjent, men sannsynligvis dreier det seg om en hypersensitivitetsreaksjon og dannelse av IgE-antistoffer. 

Det er vanlig med symptomer fra mage-tarmsystemet, og disse kan være:
 • Hyppig avføring (mer enn 3 ganger per dag)
 • Diarè
 • Oppkast
 • Rumling i magen
 • Gass
 • Blod eller slim i avføringen
 • Analsekkbetennelse
Det kan være svært variable symptomer i huden:  
 • Kløe
 • Utslett
 • Hudinfeksjon
 • Elveblest
 • Ørebetennelse
 • Kloløsning
Diagnosen fôrallergi stilles ved å gjennomføre en eliminasjonsdiett i et visst antall uker. Eliminasjonsdietten baserer seg på et nytt proteinslag som dyret ikke har spist før, gjerne i en hydrolysert form. Dersom det blir en bedring i symptomene i løpet av diettperioden, går man tilbake til det man fôret med før dietten. Får man da en oppblussing av de gamle symptomene er det sannsynlig at dyret har en fôrallergi. Deretter kan man teste ett og ett proteinslag, for å se hva som gir utslag. 

Blodprøver som tester for fôrallergi er per i dag dessverre ikke 100% pålitelige, men kan likevel være en nyttig del av en utredning. 

Behandlingen av en fôrallergi går først og fremst ut på å unngå mat som dyret ikke tåler. Det finnes flere kommersielle dietter spesielt beregnet for fôrallergikere, men det er også mulig å fôre dyret med en hjemmelaget diett. Man anbefaler ikke hjemmelaget diett til dyr som fortsatt er i vekst.