תרגיל למידה מרחוק בחירום- יוצאים לדרך. בהצלחה!
בית הספר נמצא כעת בתרגיל חירום למידה מרחוק- אנא כנסו לאתרי הכיתות, להמשך ההנחיות. בהצלחה לכולנו!

וידאו של YouTube