Arvutiring

2013/14 ja 2014/15 õppeaastal kahjuks meie koolis Nutlilabori arvutiringi ei toimu. Haapsalu Linna Algkoolis toimus 2012/13 õppeaastal Nutilabori projekti raames arvutiring noortele arvutihuvilistele. Ringi juhendas Targo Kure.

Nutilabori logo

Vaata Maailma SA koos EMTElioni ja Microsoftiga on võtnud eesmärgiks soodustada uute infotehnoloogia-alaste huviringide tekkimist, et läbi selle suurendada noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist. Pikemas perspektiivis aitab see vähendada noorte töötust ja IT-spetsialistide puudujääki Eestis.

Nutilabori projekti käigus arendatakse 2012-2013. õppeaastal noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis, et pakkuda suuremale hulgale noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust ning kasvatades seeläbi nende huvi antud eriala õppimise vastu.

10-19 aastastele lastele ja noortele mõeldud huviringid tegutsevad järgmistes valdkondades:
- Töö arvutiga – veebilehtede loomine, veebidisain ja –graafika, programmeerimisringid jm;
- Arvutiehitus ja robootika;
- Mobiilirakenduste (appide) loomine.


Konkreetselt MEIE arvutiringis ei spetsialiseeru me ühele või teisele valdkonnale, vaid vaatame arvutiga seonduvat ja tehtavat laiemalt. 

Sügisel alustasime ülevaatega arvuti riist- ja tarkvarast, mille käigus võtsime arvuteid lahti, panime kokku, installeerisime tarkvara jne. Edasi tegeleme fotonduse ja videoga. Samuti tutvume pilvetehnoloogiaga nii failihalduse tasemel kui ka rakenduste osas. Lisaks külastame veel erinevaid asutusi, nagu näiteks Skype, Eesti Joonisfilm, Playtech ja Regio ja tutvume nende igapäevatööga.