Visie op taal

Het stimulerend leerklimaat is het uitgangspunt van onze onderwijsvisie. Dit stimulerend leerklimaat biedt onder andere een gepast traject voor elke individuele leerling/student. Onze school werkt op maat en komt als vanzelfsprekend tegemoet aan de diversiteit van beginsituaties en leerstijlen, dus ook op het gebied van taalvaardigheid.


Met andere woorden we beschouwen taalvaardigheid als een competentie.  

Dit betekent dat we alle leerlingen/studenten zoveel mogelijk in staat willen stellen de doelstellingen van het opleidingscurriculum te halen. Taalarme en meertalige jongeren die het Nederlands onvoldoende beheersen, moeten in staat gesteld worden een voldoende kennis van de schooltaal, vaktaal en stage taal te verwerven op school.

Taal mag geen struikelblok zijn om te leren en finaal een diploma te behalen.


Om aan die taal als competentie te werken, zetten we in op 3 pijlers: aandacht - attitude en transfer.   

  • Structurele en consequente aandacht aan taal en thuistaal (in alle lessen en op stage) is een gegeven en een taak van alle actoren die bij de leerling/student betrokken zijn.

  • Door het verwerven van een taal-attitude gaan leerlingen/studenten zelf aan de slag met de aangeleerde en aangeboden strategieën en hulpmiddelen.

  • Het opzetten van een gestructureerde leerlijn (transfer) Nederlands voorziet de nodige handvatten en hulpmiddelen voor leraren en docenten, stagebegeleiders en voor de leerling/student zelf.


De verantwoordelijkheid voor dit taalproces ligt bij drie actoren: de school, de leerkracht/docent en de leerling/student.

  • De leerkracht/docent voelt zich een taalbewuste professional en is zich bewust van de taaldrempels in lessen en op stage en biedt maximale taalleerkansen aan de leerling/student.

  • Deze leerling/student is ook verantwoordelijk voor zijn eigen taalleerproces en is hiervoor voldoende gemotiveerd.

  • De school biedt een beleidskader, ondersteunt en faciliteert het geheel.


Aan de hand van diverse taalbeleidsacties in het post- en secundair onderwijs trachten we elke student/leerling de kans te geven om deze competentie te verwerven.