Welkom op de website Taal-in-diversiteit

Hoe wordt taal een hulpmiddel en geen struikelblok voor onze superdiverse leerlingen, studenten en cursisten?

Dat is de kernvraag van deze website.

Sinds een aantal jaar is een groep enthousiaste collega’s op zoek naar mogelijke antwoorden op deze vraag.

De eerste resultaten kan je hier terugvinden en het is de ambitie om het hier niet bij te laten.  

Deze website wil binnen het HIVSET de plek zijn waar je een totaalbeeld krijgt van wat er rond taalbeleid leeft.

Met deze website wordt ook duidelijk dat taalbeleid binnen HIVSET hoog op de agenda staat.

Het belang ervan past ook helemaal binnen de onderwijsvisie van onze school, waar alles draait om een stimulerend leerklimaat voor elke leerling, student en cursist.

Wat je nu ziet, is een start. De verdere uitbouw van de website en het taalbeleid binnen de school zal je de komende jaren zelf kunnen opvolgen.  
Raadpleeg de website, lees de informatie, geef feedback aan de leden van de werkgroep taalbeleid, lanceer bij hen nieuwe ideeën en noden.

Op die manier komen we binnen het HIVSET tot een stimulerend taalbeleid en een inspirerende website.


Veel succes en plezier ermee!


Dominique

in naam van de werkgroep taalbeleid