השתלמויות

השתלמות בשלומי (מספר קורס 10709)  29-31/10

למידה חוץ כיתתית ,תהליכי חקר בנושא כימיה, פיסיקה, אקולוגיה ותהליך התיכון בשילוב תיקשוב

תוצרי ההשתלמות

שם המשתלם

נושא משימת הסיכום

שוורץ מיכל

המעגל החשמלי - ניסוי חקר בפיזיקה

נאווה טפיאורו

ניסוי חקר טילטולים

שרה בן נתן הדר קורמן

השפעת הגורמים הא-ביוטיים על הגורמים הביוטיים בבתי גידול בבית הספר

שרה חן – ליאורה גרונסייד

תנאי הסביבה הביוטיים והאביוטיים השוואה בין סביבת  ביצה טבעית ומאגר מים מלאכותי.


שירלי אדטו

אנרגיה בתגובות כימיות.pptx

אתי פחימה

פוטוסינתזה

ארנן עירית

פוטוסינתזה

אפרת הנדלסמן

סיור בקיר הקיסוסים

אהובה נריה

דף מלווה למידת עמיתים תהליך כימי ופיזיקלי

שרה חן - ליאורה גרונסייד


פעילות חוץ כיתתית שיתופית - תנאי הסביבה הביוטיים והאביוטיים השוואה  בין סביבת  ביצה טבעית ומאגר מים מלאכותי.


שירלי אדטו

פעילות בנושא זיהוי סלעיםć
daphna Mendelson,
4 בדצמ׳ 2013, 11:05
ć
daphna Mendelson,
4 בדצמ׳ 2013, 11:05
Comments