เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป./สพม.

สพป. ต่าง ๆ


ภาคกลาง + ตะวันออก

กรุงเทพมหานคร 1
กาญจนบุรี 1
กาญจนบุรี 2
กาญจนบุรี 3
กาญจนบุรี 4
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา 1 
ฉะเชิงเทรา 2
ชลบุรี 2
ชลบุรี 3
ตราด
นครปฐม 1
นครปฐม 2
นนทบุรี 1
นนทบุรี 2
ปทุมธานี 1
ปทุมธานี 2 | ใหม่
ปราจีนบุรี 2
พระนครศรีอยุธยา 2
ระยอง 1
ราชบุรี 1
ลพบุรี 2
สิงห์บุบรี
สระบุรี 1
สระบุรี 2
สุพรรณบุรี 2
สมุทรปราการ 1
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
อุทัยธานี 1
อุทัยธานี 2


ภาคเหนือ

กำแพงเพชร 1
กำแพงเพชร 2
เชียงใหม่ 2
เชียงใหม่ 3
เชียงใหม่ 5
เชียงใหม่ 6
เชียงราย 2
ตาก 1
ตาก 2
แพร่ 1
พิษณุโลก 3
น่าน 1
แม่ฮ่องสอน 2
ลำปาง 3
ลำพูน 2
สุโขทัย เขต 2


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น 1
ขอนแก่น 5  
ชัยภูมิ 1
ชัยภูมิ 2
ชัยภูมิ 3  
บุรีรัมย์ 1
บุรีรัมย์ 2
บุรีรัมย์ 3
บุรีรัมย์ 4
เพชรบูรณ์ 1
เพชรบูรณ์ 3
นครพนม 1
นครราชสีมา 2
นครราชสีมา 7
มหาสารคาม 1
มหาสารคาม 2
มหาสารคาม 3
ยโสธร 1
ร้อยเอ็ด 1
ร้อยเอ็ด 2
ร้อยเอ็ด 3  | Face Book
เลย 3
ศรีสะเกษ 2
ศรีสะเกษ 3 | Face Book
สุรินทร์ 1
สุรินทร์ 3
สกลนคร 1
สกลนคร 2
สกลนคร 3
บึงกาฬ
อุดร 1
อุดร 3
อุบล 5
อุตรดิตถ์ 1
อุตรดิตถ์ 2
อำนาจเจริญ


ภาคใต้

กระบี่
ชุมพร 1
ชุมพร 2
ปัตตานี 2
ปัตตานี 3
ประจวบคีรีขันธ์ 1
ประจวบคีรีขันธ์ 2
ปราจีนบุรี 1
ปราจีนบุรี 2
เพชรบุรี 1
เพชรบุรี 2
พัทลุง 1
นราธิวาส 1
นราธิวาส 2
นครศรีธรรมราช 2  |  Face Book
นครศรีธรรมราช 4
ยะลา 1
ยะลา 2
ยะลา 3
ระนอง
สตูล
สงขลา 3
สุราษฎร์ธานี 1
สุราษฏร์ธานี 2
สุราษฏร์ธานี 3


สพม.ต่าง ๆภาคกลาง + ตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

สพม.1 (กทม.)

สพม.2 (กทม.)

สพม.3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

สพม.4 (ปทุมธานี สระบุรี)

สพม.5 (สิงบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

สพม.6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปรการ)

สพม.7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

สพม.8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)

สพม.9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

สพม.10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

สพม.17 (จันทบุรี ตราด)

สพม.18 (ชลบุรี ระยอง)


สพม.34 (เชียงใหม่ แม่ฮ้องสอน)

สพม.35 (ลำปาง ลำพูน)

สพม.36 (เชียงราย พะเยา)

สพม.37 (แพร่ น่าน)

สพม.38 (สุโขทัย ตาก)

สพม.39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

สพม.40 (เพชรบูรณ์)

สพม.41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

สพม.42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

สพม.19 (เลย หนองบัวลำภู)

สพม.20 (อุดรธานี)

สพม. 21 (หนองคาย บึงกาฬ)

สพม.22 (นครพนม มุกดาหาร)

สพม.23 (สกลนคร)

สพม.24 (กาฬสินธุ์)

สพม.25 (ขอนแก่น)

สพม.26 (มหาสารคาม)

สพม.27 (ร้อยเอ็ด)

สพม.28 (ศรีษะเกษ ยโสธร)

สพม.29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

สพม.30 (ชัยภูมิ)

สพม.31 (นครราชสีมา)

สพม.32 (บุรีรัมย์)

สพม.33 (สุรินทร์)


สพม.11 (สุราษฏร์ธานี ชุมพร)

สพม.12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

สพม. 13 (ตรัง กระบี่) 

สพม.14  (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

สพม.16 (สงขลา สตูล)

Comments