วิทยฐานะ


เรื่องเล่าข่าวแจ้ง

 ทำความรู้จัก "E-Portfolio" แฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมพร้อมก่อนประเมินวิทยฐานะ >>> คลิก
 เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
     ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช >>> คลิก
     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ >>> คลิก
     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ >>> คลิก
     เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ >>> คลิก  
 ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู >>> คลิก
 ศธ. พลิกโฉมระบบ"วิทยฐานะครู"  >>> คลิก
 การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มีนาคม 2560 >>> คลิก  
 ข่าว หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" คลิก
 บทความ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) >>> คลิก
 ว4/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 
 PLC คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ?  >>> คลิก  
 ระบบวิทยฐานะ e-Portfolio >>> คลิก 
 ปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประเด็น ป.โท ลดระยะเวลา >>> คลิก
 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 60 >>> ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.   |  ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
 ว23/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  >>> คลิก 
 สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ >>> คลิก
 ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านรายละเอียด
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านเพิ่มเติม
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ >>> คลิก 
 ว.20 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ >>> คลิก 
 เอกสาร ระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ >>> คลิก 
 คูมือการใชระบบทดสอบมาตรฐานความรูออนไลน >>> คลิก 
 ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ >>> คลิก
 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล >>> คลิกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

00000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdzVUS0tPUDVyM0k/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMX0RTSHkyaGl4RVE/view?usp=sharingหลักเกณฑ์เดิมจะยกเลิก
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

(เกณฑ์เดิม)


 
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdzVUS0tPUDVyM0k/view?usp=sharing
         

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยและเลื่อนวิทยฐานะ 
                     คู่มือการประเมินสายงานการสอน >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายนิเทศ >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายบริหารการศึกษา >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายบริหารสถานศึกษา >>> คลิก 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.otepc.go.th/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/

http://hrd.obec.go.th/index1.html

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก

http://www.tepeonline.org/index.php

http://teachforthailand.org/TH/fellowship.php

https://thaimooc.org/คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


Comments