สัญลักษณ์ / เพลงตราสัญญลักษณ์ :
 

        ลูกศรเข้า-ออก 4 ทิศ  บรรจุในวงกลม  เป็นทั้งรูปและพื้นในตัวเอง สีขาวส่วนที่เป็นรูป และสีเขียวส่วนที่เป็นพื้น
        แสดงถึงการประสานสัมพันธ์ ทั้งรับเข้าและส่งออก กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทาง
ต่อมามีการเปลี่ยนบรรยากาศประยุกต์สลับสีกันไปบ้าง
                                                                          

               เพลง   : นิเทศธำรง 
คำร้อง : ผศ.สนั่น มีขันหมาก สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
ทำนอง : ฝรั่งรำเท้า

ฝึกร้องเพลงนิเทศธำรงด้วยคาราโอเกะ   
    1. ดาวน์โหลดไฟล์ มาร์ช ศน  ทั้ง 10 รายการ ลงเครื่อง โดยสร้างโฟลเดอร์และเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน  
    2. การเล่นคาราโอเกะ จากโพลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้ เลือกดับเบิลคลิกไฟล์ KaraPlayer.exe > จะเกิดกรอบ Standard Edition คลิก ok จะเกิดหน้าจอตราสัญญลักษณ์ศึกษานิเทศก์  > คลิกขวา > เกิดกรอบเมนูคำสั่ง > เลือกคลิกที่ Add Song File > เกิดกรอบ Open > คลิกเพลง 0001.mp3 > คลิก open
    4. การปิดโปรแกรม คลิกขวาที่หน้าจอ > เกิดกรอบเมนูคำสั่ง > คลิก Close 


Comments