พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 
                 

                                                                                                                             รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 8 กันยายน 2561 สพป. นครปฐม เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  ณ   โรงแรมเวล    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 04:04 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7 กันยายน 2561 สพป.นครปฐม  เขต 2  ดำเนินการอบรมครู โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) ในหัวข้อ  “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม”  วิทยากรอบรมโดย ศน ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2561 02:52 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สพป. นครปฐมเขต 2 ดำเนินการประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม  ณ ห้องกิ่งดาว   โรงแรมเวล   วิทยากรบรรยายจาก สตง.จังหวัดนครปฐม   นายทวีพล ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2561 02:37 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย “พี่โอลิมปิกสอนน้อง” ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2561 00:46 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 24 กรกฏาคม 2561 การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot  Camp) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 ตามโรงเรียนต่างๆดังนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  รร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2561 19:55 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »   วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV


งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา และท่าจีนก้าวหน้า(บางส่วน)