พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา

 

                                              

                                                                                                                         รวมข่าวเล่าเรื่อง ศน.  ฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่
 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา

 • 10 พฤษภาคม 2562       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสุตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสุตรการศึกษาข ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 01:11 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 7-9 พฤษภาคม 2562 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 01:07 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 27 มีนาคม 2562     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครปฐมเขต 2  ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา  โดยมีวิทยากร ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2562 01:06 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 6 มีนาคม 2562 ศน.พิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2  ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ณ  โรงเรียนวัดสรรเพชร  โรงเรียนบ้านคลองใหม่  โรงเรียนว ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2562 21:40 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
 • 11-14 กุมภาพันธ์ 2562     นายพิจารณ์   ดิษฐประชา  ศึกษานิเทศก์  และนายสญชัย  รัศมีแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  เข้าร่วมรับการพัฒนาอบรมในหลักสูตสร้างวิทยากรผู้นำการเปล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2562 00:06 โดย พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ VTR  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มเพชรจินดา   ภาพยนต์สั้น  

   สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บ้านกระทุ่มล้ม วิดีทัศน์  

   การจัดการขยะของ สพป.นครปฐมเขต 2

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศน.พิจารณ์   ดิษฐ์ประชางานที่รับผิดชอบ@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา