กลุ่มบางเลนใต้

กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้  

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดสุขวัฒนาราม

0-3427-6329

นายเกียรติศักดิ์  ไพรศรีจันทร์

089-9186600

2

วัดลำพญา

0-3496-7024

นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล

08-1572-4004

3

วัดเวฬุวนาราม

0-3490-0006

นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข

081-7632001

4

วัดสว่างอารมณ์

0-3427-8195

                        -

 
                    -

5

วัดนราภิรมย์

0-3463-0601, 0-3490-0039

นายสนธญา  ไทรบุญจันทร์

                     -

6

บ้านนราภิรมย์

0-3496-7022

-

-

7

วัดพระมอพิสัย

0-3490-0014

-

-

8

ไทยรัฐวิทยา 4

0-3427-6234

นางดุจดาว ศิริวาลย์

08-9927-2319

ศน.ประจำกลุ่ม  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว    chenaaew@gmail.com   081-3820427

Comments