อรวรรณ ริ้วไสว


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อรวรรณ

 • ศึกษาวัดพระนอน 24 สิงหาคม  2560        วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อไร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 01:27 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 01:26 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • อำลาวัดพระมอพิสัย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559        ขอแสดงความยินดีที่นางสาวณัฏฐนิช  กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย เข้าเยี่ยมเยือนและอำลากับนายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์  ในวาระที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคาร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 01:24 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • วัดลำพญา บ้านนราภิรมย์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559         นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 01:22 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • นิเทศติดตาม EBE 0
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 19:31 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 การวัดมุม(คณิตศาสตร์) > คลิก  
 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC > คลิก  
 chant > คลิก 
 รายงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคูณธรรม จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 
 บทความภาษาอังกฤษ คลิก 
 การสอนด้วยโครงงาน  คลิก 
 Best Practice > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/xr-wrrn/1534902681960%20%281%29.jpg?attredirects=0

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. : 063-1462954
e-mail  : chenaaew@gmail.com
Social Network : Face Book