ธัญญาพร ดาวัลย์


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ธัญญาพร

  • 17 ตุลาคม 61  ปฐมบททดสอบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 09:18 โดย ธัญญาพร ดาวัลย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ชื่อเรื่อง > คลิก 
 คลิก
 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

งานที่รับผิดชอบการสื่อสาร

Tel. : 
090-9659241

e-mail : Tanyaporn6349@gmail.com

Social Network Face Book

แผนนิเทศ

2/2561