ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ณฐรัช

  • ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ68 วันที่ 10 ตุลาคม 2561        ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 68อัลบั้มภาพ > คลิก
    ส่ง 19 ต.ค. 2561 04:21 โดย ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ชื่อเรื่อง > คลิก 
 คลิก
 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nth-rach/%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
@ กลุ่มสาระ ศิลปะ (ดนตรีศึกษา)


การสื่อสาร

Tel. : 
083-0129379


Social Network Face Bookแผนนิเทศ

2/2561


Comments