สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต

    1.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    (กรุงเทพมหานคร 1)     
           :   http://www.sesao1.go.th/
 
    2.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2    (กรุงเทพมหานคร 2)     
           :   http://www.e-newsbkk2.org/sc2/
 
    3.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3    (นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา)     
           :    http://www.mty2.net/ 
 
    4.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4    (ปทุมธานี - สระบุรี)     
           :    http://www.skm3.in.th/
 
    5.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5    (สิงห์บุรี - ลพบุรี - ชัยนาท - อ่างทอง)    
           :    http://www.nmwit.ac.th/mty5/wp/
 
    6.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6    (ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ)     
           :    http://csc5.brr.ac.th/news.php
 
    7.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7    (ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 
           :    http://www.skm6.org/www/skm6/index.php?Ing=th
 
    8.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    (ราชบุรี - กาญจนบุรี)     
           :    http://mty7.net/ 
 
    9.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9    (สุพรรณบุรี - นครปฐม)     
           :    http://www.secondary09.net/index.php
 
   10.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)                            
           :    http://skm.surat1.go.th/
 
   11.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)     
           :    http://www.secondary11.go.th/     
 
   12.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   (นครศรีธรรมราช - พัทลุง)     
           :    http://www.sea12.org/ 
 
   13.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   (ตรัง - กระบี่)     
           :    http://www.mathayomtrang.org/web/index.php
 
   14.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   (พังงา - ภูเก็ต - ระนอง)                 
           :    http://www.phangngaedarea.go.th/index.php
 
   15.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15   (นราธิวาส - ปัตตานี - ยะลา)             
           :    http://www.mtycenter14.org/parking2.html
 
   16.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   (สงขลา - สตูล)     
           :    http://www.scc15.go.th/news.php 
 
   17.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   (จันทบุรี - ตราด)     
           :    http://www.mchantrad.net/ 
 
   18.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   (ชลบุรี - ระยอง)     
           :    http://www.mathayomoffice.com/index.php  
     
   19.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   (เลย - หนองบัวลำภู)                      
           :    http://www.loeiscd.go.th/web/index.php 
 
   20.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   (อุดรธานี)     
           :    http://www.uth.thport.com/ 
 
   21.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21   (หนองคาย)     
           :    http://www.mattayomnki.org/Web/index2.php
     
   22.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   (นครพนม - มุกดาหาร)     
           :    http://www.skm21.org/ 
 
   23.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   (สกลนคร)     
           :    http://www.sesarea23.go.th/  
    
   24.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   (กาฬสินธุ์)     
           :    http://www.ssksn.go.th/index.html    
               
   25.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   (ขอนแก่น)     
           :    http://www.kksec.go.th/   
 
   26.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   (มหาสารคาม)     
           :    http://www.tsemk.net/
  
   27.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   (ร้อยเอ็ด)     
           :    http://www.mty26.go.th/
 
   28.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   (ศรีสะเกษ - ยโสธร)     
           :    http://www.mskyt27.info/home.php
 
   29.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)       
           :    http://www.mathayom28.go.th/2010/index.php
 
   30.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   (ชัยภูมิ)     
           :    http://www.chaiyaphum1.go.th/mattayom2/index.php
 
   31.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   (นครราชสีมา)                               
           :    http://www.mattayom30.com/
 
   32.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   (บุรีรัมย์)                                     
           :    http://www.ssbr.go.th/ssbr31/
 
   33.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   (สุรินทร์)                                      
           :    http://www.mcdssurin.org/
 
   34.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)                
           :    http://202.143.130.117/mattayom33/
 
   35.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   (ลำปาง - ลำพูน)                            
           :    http://www.mty34.net/
 
   36.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   (เชียงราย - พะเยา)                        
              http://secondary.selfip.net/
 
   37.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   (แพร่ - น่าน)                                
           :    http://www.spm37.com/index1.html
 
   38.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   (สุโขทัย - ตาก)                            
           :    http://www.ssec37.in.th/
 
   39.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)                    
           :    http://moe.chs.ac.th/web/
 
   40.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   (เพชรบูรณ์)                                 
           :    http://www.smphet.ob.tc/
 
   41.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   (กำแพงเพชร - พิจิตร)                    
           :    http://202.143.129.37/secondary41/home.html
 
   42.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   (นครสวรรค์ - อุทัยธานี)                  
           :    http://www.chaiwbi.com/mathayom/
 
Comments